Partner

The Modern Group

Beskrivning

The Modern Group TMG är en internationell plattform för öppen innovation där vi tillsammans med våra medlemsföretag handplockar genier inom kreativ industri, näringsliv, akademi och politik och över våra organisationsgränser skräddarsyr high-performance teams till utvecklingsprojekt inom privat och offentlig sektor som kräver ett entreprenöriellt driv, kreativitet och problemlösning utöver det vanliga. Med TMG's innovationsplattform får företagen större tillgång till intellektuellt och finansiellt kapital för utveckling samt uppmärksamhet ihop med frontlinjen av expertis genom våra medverkande partners flitiga kommunikation i olika medier. Våra huvudprojekt idag handlar om digitalisering, business transformation, organisation och företagskommunikation.

Vi är med i Future by Lund därför att

Vårt samarbete med Future by Lund utgör en perfekt arena för arbeten där vi kopplar ihop entreprenörer med offentlig sektor i gemensamma projekt för samhällsinnovation.

Våra fokusområden
• WiseZones
• Business on Cloud
• The Entrepreneurship Agency
sammarbeten