Future by Lunds nya normala

‍”Alla lösningar finns på plats men vi måste ändra vårt sätt att tänka.”

Caroline Wendt
June 15, 2020

Vår serie Future by Lunds nya normala fortsätter med Magnus Sjöström som har arbetat med att utveckla bolag i mer än trettio år och ser hur krisen har ökat förändringsviljan i både organisationer och samhälle. "Det finns mycket fin teknologin som kan göra skillnad men för att dra nytta av den måste vi också ändra vårt sätt att tänka. Under pandemin verkar det som om det skett en förflyttning av vårt tänkesätt och det kommer nog att hjälpa jordklotet", säger han.

Under våren har en pandemi gjort att mycket av det vi tidigare såg som självklart har förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när samhället ska återstartas när krisen är över? Future by Lund presenterar en intervjuserie inom vårt nätverk för att spana efter Future by Lunds nya normala. Vi lyfter den kompetens som finns i vår närhet så att vi gemensamt kan förbereda oss för framtiden och ser vad krisen har betytt ur ett innovationsperspektiv. Vet du någon person som sitter inne med kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta för oss att ta del av? Skicka gärna förslag på personer att intervjua till info@futurebylund.se

Magnus Sjöström är rådgivande affärsutvecklare på AFRY och har arbetet i över 30 år med management och att utveckla företag inom framför allt automation och IT.

– Vi jobbar med digitalisering, AI och IoT. Det är områden som har satts på sin spets under pandemin, för alla vill utnyttja sina system optimalt, säger Magnus Sjöström.

Magnus Sjöström har under vårens pandemi observerat två ytterligheter i hur bolagen har mött den nya verkligheten.

– Vissa bolag verkade inledningsvis hamna i koma. De slutade investera och stannade bara av. Den andra reaktionen var precis tvärtom. Det var de som såg en möjlighet att förändra och ta tag i saker. För min egen del ställde jag mig frågan om jag skulle bli sysslolös under krisen - men som det är nu har jag faktiskt mer att göra. Det är en hög aktivitet med att göra förändringar inom industri och infrastruktur.

Magnus Sjöström har uppfattningen att pandemin har ökat takten på arbetet mot de globala målen och ökad hållbarhet.

– Många inser att om de hade vi kommit längre i sitt hållbarhetsarbete så hade krisen inte slagit så hårt mot ekonomin. Nu har man speedat upp processen mot att jobba mer effektivt. Just nu är det konstigt nog en positiv trend, och vi försöker förändra, förbättra, spara, optimera, bli duktigare på att utnyttja teknologin och att utveckla människorna bättre.

Även om Magnus ser en stor förändringsvilja hos företag hoppas han på en samlad ansträngning från samhället.

– Vi behöver lite draghjälp från myndigheter och politiker för att förbättra läget. Det finns fortfarande saker som hämmar men jag tycker att man är öppnare för förändring nu än innan pandemin. Det behövs bättre dynamik. Det är egentligen det klassiska problemet med silos – det får inte på tvärnit på en av många silos när vi ska få alla att arbeta tillsammans.

Magnus Sjöström och hans kollegor arbetar med att göra en digitaliseringsförändring i organisationer. Han berättar hur stora företag genom att göra förändringar mot att använda intelligent information på alla nivåer kunnat göra mer besparingar samtidigt som de ändå producerar mer och står stilla mindre.

– En utmaning inom organisationerna är om man inte har samma bild av var man är någonstans. Vi skapar ett gemensamt utgångsläge och gör sedan ett tidsavtryck så att alla ser var man är. Därefter gör vi en utrullningsplan på tre till sju år där. Det mest intressanta är inte den tekniska utrullningen utan den mänskliga utrullningen som innebär att man ändrar beteenden hos alla i organisationen.

Även om pandemin har varit en jobbig tid har den ändå medfört att Magnus Sjöström ser positivt på framtiden.

– Det känns som den digitalisering som sker är ett sätt att spara jordklotet. Det finns mycket fin teknologin som kan göra skillnad men det är den mänskliga förflyttningen som hämmar. Alla lösningar finns på plats men vi måste ändra vårt sätt att tänka. Under pandemin verkar det som om det skett en förflyttning. Vi kanske behöver bli lite tilltryckta för att vi inte ska bli för bekväma, även om det är ledsamt. På något sätt innebär kanske allt det negativa också till sist något positivt.

Texten är en redigerad sammanfattning av en längre intervju. Vill du ta del av hela – följ länken till filmen.

Related videos to category:
Future by Lunds nya normala
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar