Future by Lunds nya normala

”Krisen ger innovationsplattformar och klusterinitiativ mer legitimitet”

Caroline Wendt
June 15, 2020

Emily Wise jobbar på Lunds Universitet och är bland annat forskare på områden som handlar om kluster och innovationsplattformar samt är följeforskare på Future by Lund. Hon har observerat hur dessa samverkansformer har varit bra verktyg för att samla initiativ och aktörer i en krissituation. ”Att agera ihop kommer att vara normen mer än det varit tidigare”, säger Emily Wise.

Under våren har en pandemi gjort att mycket av det vi tidigare såg som självklart har förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när samhället ska återstartas efter krisen? I en intervjuserie inom vårt nätverk spanar vi efter Future by Lunds nya normala. Vi lyfter den kompetens som finns i vår närhet så att vi gemensamt kan förbereda oss för framtiden och ser vad krisen har betytt ur ett innovationsperspektiv. Vet du någon person som sitter inne med kunskaper och infallsvinklar som kan vara intressanta för oss att ta del av? Skicka gärna förslag på personer att intervjua till info@futurebylund.se

Du är expert på klusterinitiativ och innovationsplattformar. Hur ser du att de har agerat i den kris vi befinner oss i?

- De har agerat på många sätt. Klusterinitiativ och innovationsplattformar är både begrepp för samlat initiativtagande och för samverkan av många aktörer tillsammans. Under krisen har en del av dessa plattformar och samverkansinitiativ haft en betydande roll i att svara mot akuta brister i värdekedjor och leverans i medel och produkter som offentliga aktörer har behövt. De har snabbt kunnat samla och mobilisera aktiviteter och aktörer. De har också varit en väldigt effektiv samtalspartner och operativ partner åt de offentliga organ som har i uppdrag att utföra vård. Genom plattformarna har man kunnat hitta lösningar, både på kort sikt och sedan förbi de akuta behoven. De har varit en partner i att agera mer långsiktigt för att se vilka förändringsbehov som finns. I Future by Lund fall har det till exempel skett genom Lundasupport som samlar olika aktörer till att svara mot entreprenörernas och företagens olika behov. Man är en knutpunkt, en trusted partner, för bolagen som har behov av hjälp så att de vet var man ska vända sig. Det är viktigt under den förändringsresa som många företag behöver gå igenom.

Hur kommer krisen att förändra klusterinitiativ och innovationsplattformar?

- Jag tror krisen ger dem mer legitimiteten. De innovationsplattformar och klusterinitiativ som har tagit ansvar och hjälpt till, även om det inte är deras mandat, har lyckats mobilisera aktörer. Den rollen ger dem legitimitet, både från det offentligas sida och för finansiärer. Plattformarna har visat sig vara ett instrument som verkar ge resultat och det ger också legitimitet åt enskilda bolag eller organisationer som medverkar i samverkansinitiativ. De medverkande bolagen eller organisationerna har någon som driver, initierar och samlar, någon som de kan vända sig till och som kan leda dem. Många enskilda småföretag eller enskilda organisationer vet inte riktigt vad de ska göra. De behöver rådgivning eller stöd i olika former och då är det bra att ha en stabil partner för att ta sig vidare i sin utveckling. Hur kluster, innovationsplattformar och andra samverkansinitiativ har agerat under krisen har betydelse för deras framtida legitimitet i rollen att driva samverkansinitiativ och ge innovationsstöd till bolag.

Vad är viktigt tänka på när samverkansinitiativen ska jobba vidare efter krisen?

-Jag tycker det är viktigt att de fortsätter att ta den roll de haft under krisen och även att de ännu mer visar att de är en plattform dit man kan vända sig med allt från akuta behov till stöd i transitionsfaser och att för att ta strategiska grepp på längre sikt. Det är viktigt att kunna agera på olika tidshorisonter och att fortsätta ta ledar- eller mobiliseringströjan för att agera i olika faser så att vi kan fortsätta att agera ihop och har gemensamma långsiktiga mål att jobba mot.

Har du några mer observationer som vi borde ta med oss?

- I och med att den offentlig sektor har behövt stötta bolag och organisationer finansiellt kommer det att finnas en förväntan att aktörer ska agera mer som ”partners” framöver. Det är inte en transaktion som skett utan det är början på en relation som aktörerna kommer att behöva vara i under en lång tid. Aktörerna har blivit mer beroende av samverkan och att agera ihop kommer att vara normen mer än det varit tidigare. Organisationer kommer att spendera mer av sin tid med att agera tillsammans med andra organisationer, i flera aktiviteter och i mer av vad de levererar.  De letar efter en legitim part som kan ha ledartröja eller samordningströja på sig och i den rollen fungerar klusterinitiativ och innovationsplattformar som letts av kommuner väl. Vill kommuner på detta sätt ta på sig den ledande rollen kommer andra aktörer att tycka att det är bra, eftersom det är en stabil organisation. Många enskilda organisationer har inte råd, kapacitet eller mandat att agera i den rollen men behöver att någon organisation har rollen att agera för dem. Jag tror att denna roll kommer att vara mer efterfrågad.

Texten är en något modifierad sammanfattning av en längre intervju. Vill du ta del av hela samtalet – följ länken till filmen.

Related videos to category:
Future by Lunds nya normala
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar