Lundasupport

Lundasupport stänger när samhället öppnar upp.

Fr.om. den 1 oktober är Lundasupports direkt telefonnummer inte längre i bruk. Du som driver företag eller vill starta nytt och söker rådgivning kan kontakta:
Företagslots:  foretagslots@lund.se
Future by Lund:  lars@futurebylund.se

Lundasupport var ett initiativ som startades i april 2020 under rådande Covid-19 läge. Lundasupport erbjöd företagsstöd via Lunds aktörer för innovation och entreprenörskap tillsammans med Lunds Kommun. Tillsammans stöttade vi under pandemin Lunds näringsliv och organisationer och hjälpte till med att koppla upp till befintliga initiativ regionalt, nationellt och lokalt.
Lundasupport illustration - Urban Animal Studio