medlemmar

Ett starkt nätverk
av medlemmar

Acconeer

Byutveckling AB

Fashion Innovation Center

LKF

Genom att delta i innovationsplattformen Future by Lund hoppas vi kunna öka vår innovationsförmåga i samverkan med andra aktörer inom branschen och samtidigt initiera ytterligare utvecklingsaktiviteter med fokus på smarta hållbara städer.

Lunds Kommun

Lunds Universitet

RISE

Vi vill delta i diskussionen om hur man kan arbeta med utmaningarna som finns för att nå ett mer hållbart samhälle.

Sensative

Trivector Traffic

Trivector deltar i Future by Lund för att tillsammans med andra utveckla smarta lösningar som bidrar till hållbar stadsutveckling. Vi vill öka vårt samarbete med andra aktörer i regionen och också utveckla nya erbjudanden.