Partner

Midroc

Beskrivning

Midroc Properties utvecklar, bygger och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Under varumärket World Trade Center driver Midroc framgångsrikt kontorsfastigheter i städerna Malmö, Lund och Helsingborg. World Trade Center Malmö, Lund och Helsingborg är en del av det globala nätverket för handel, World Trade Centers Associations. Vi hjälper företag att växa hållbart och människor att utvecklas genom att erbjuda nätverk, kompetens och service inom internationell handel samt tillhandahålla inspirerande arbets- och mötesplatser med hög service.

Vi är med i Future by Lund därför att

Genom vårt deltagande i projektet Future by Lund vill vi utveckla nya relationer och samarbeten för att stärka vår position i Lund som partner till näringslivet.

Våra fokusområden
• Digitalisering & Tjänsteutveckling
sammarbeten