Partner

Miljöstrategi AB

Beskrivning

Miljöstrategi AB är specialiserade inom samverkan och innovationer för smarta hållbara städer.

Vi är med i Future by Lund därför att

Miljöstrategi AB var med och startade Future by Lund. Sedan starten har det blivit ett dynamiskt utvecklingssammanhang kring olika delar av smarta hållbara städer som är mycket spännande. Nästa steg hoppas vi är en ännu starkare internationell utblick och uppkoppling. Vi vill delta i samverkansprojekt, utveckling av Lunds innovationsdistrikt och bidra till internationalisering av hela innovationsekosystemet i Lund.

Våra fokusområden

Samverkan och governance kring innovationer och utvecklingav smarta hållbara städer

Utblick mot och insikter i den senaste utvecklingeninternationellt

Testbäddar för innovativa lösningar och samverkan kringtestbäddar

Projektutveckling och ansökningsarbete

sammarbeten