Partner

Sustainable Business Hub

Beskrivning

Sustainable Business Hub är ett nätverk i södra Sverige som främjar tillväxt i miljöteknikföretag. Verksamheten vilar på tre ben. Vi skapar kontaktytor mellan företag och akademin för att tillgängliggöra kunskap och förstärka företagens FoU. Vi arbetar för att stärka hemmamarknaden för att ge företagen fler affärer. Vi bearbetar utländska marknader för att öka företagens export. Verksamheten drivs i ett bolag som ägs av medlemmarna. Nätverkets medlemmar levererar produkter, tjänster och lösningar inom fjärrvärme & fjärrkyla, VA, avfallshantering, biogas, energieffektivt byggande, hållbar stadsutveckling m.m. Medlemmarna består av både stora företag, exempelvis E.ON, Trelleborg och Alfa Laval; medelstora företag t ex Malmberg och Purac, samt små företag såsom Airec och Orbital Systems.

Vi är med i Future by Lund därför att

Innovationsplattformen ”Future by Lund” är ett spännande initiativ där vi kan samarbeta med regionens ledande aktörer kring hållbarhet och utvecklingen av framtidens innovativa städer. Future by Lund kombinerar erfarenhet och kompetens med kreativitet och nytänkande, vilket resulterar i en nyskapande miljö där Sustainable Business Hubs medlemmar får tillgång till ett brett nätverk av aktörer, såväl som möjlighet att inkluderas i pilotprojekt och testinstallationer.

Våra fokusområden
sammarbeten