Partner

Trans Europe Halles

Beskrivning

Trans Europe Halles (TEH) är ett europeiskt nätverk av kulturhus initierade av civilsamhället med 70 medlemmar i 30 länder med säte i Lund. Medlemmarna i nätverket har unika erfarenheter och kunskap om hur man omskapar övergivna fabriker till levande kulturmötesplatser tillsammans med konstnärer och lokalbefolkning. Nätverket fungerar som en internationell plattform för erfarenhetsutbyte och växthus för nya projekt och samarbeten inom alla konstområden.

Vi är med i Future by Lund därför att

TEH är med i Future by Lund eftersom detta är en unik satsning på att samla människor från vitt skilda samhällssektorer kring att förverkliga en gemensam vision om ett hållbart samhälle.

Våra fokusområden
sammarbeten