Partner

Tyréns

Beskrivning

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Vi är med i Future by Lund därför att

Tyréns tror att morgondagen är viktig! Vi har en förståelse för att vi inte klarar allt själva, och genom att vara öppen och samarbeta med deltagare i Future by Lund kan vi tillsammans utveckla framtidens hållbara samhällen.

Våra fokusområden

• Smart samhällsplanering
• Smarta byggnader
• Infrastruktur
• Klimat och miljö

Tyréns erbjuder holistiska tjänster inom hela samhällsbyggnadsprocessen. Det gör att vi kan knyta samman utvecklingen av smarta städer.

sammarbeten