Future Living & Spaces

Återvinningspris till Lunds kommun

Caroline Wendt
February 12, 2018

Lunds kommun har återigen fått pris för sin avfallsverksamhet – nu som "Sveriges Återvinningskommun” på Återvinningsgalan som hölls i Stockholm. Stort grattis, både till Lunds renhållningsverk men också till alla flitiga sopsorterare i Lund!

Återvinningsgalan arrangeras av Branschtidningen Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Det blev priser till bland annat Årets Återvinningsanläggning (Biokol), Årets återanvändare (Godsinlösen) och Årets cirkulära initiativ (Axfood). I klassen för Årets Återvinningskommun vann Lund. Här är motiveringen: 

”Lund har ett genomgripande miljöarbete i kommunen och har bland annat länge satsat på fastighetsnära insamling som idag i princip är helt utbyggd i kommunen. Detta har lett till att mängden insamlade förpackningar och returpapper ligger långt över genomsnittet i landet. Även andelen utsorterat matavfall ligger högt och detta blir till biogas och växtnäring. Samtidigt har den totala mängden avfall faktiskt sjunkit och alla transporter sker fossilfritt.”

Lund fick redan i maj 2017 utmärkelsen ”Bästa avfallsverksamhet 2016”. Den utmärkelsen delades ut av branschorganisationen Avfall Sverige.

Renhållningsverket finns med i vårt projekt Smarta Offentliga Miljöer där man kommer att använda sensorer för smartare soptömning. I somras gjorde vi en intervju med vår innovativa renhållningsdirektör Erik Rånlund, som drömmer om en framtid utan sopor. Den hittar du här.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar