Smart Cities

Cleantech City Day

December 20, 2016

Cleantech City Day är en dag som ger både ökat hopp och större framtidstro. Nästan 100 visionära deltagare från Sverige, Europa och till och med Singapore samlades i Lund för att diskutera hållbara lösningar för framtidens städer. Här presenterades fantastiska innovationer, bland annat hus som producerar energi, industrier som återvinner sin värme och smarta digitala system för framtidens städer.

Thomas Hansson från Region Skåne inledde dagen med att berätta om regionens ambitioner att vara den allra mest innovativa regionen i Europa 2020. ”Vi är topp tio nu, så vi hoppas nå det”, sa han, och hoppades på en bra konferens där många skulle hitta nya samarbetspartners. Kommunstyrelsens ordförande, Anders Almgren, uttryckte tacksamhet gentemot Cleantech Scandinvia för att ha placerat eventet i Lund.

– Lund är en av föregångarna och en av de topprankade städerna inom cleantech och ett centrum för innovationer, påpekade Almgren. (Bild!!!)

Cleantech Sandinavia, som är lundaföretaget bakom konferensen, har som grundtanke att sammanföra nordisk miljöteknik med företagets internationellt nätverk av investerare, industriföretag, fastighetsbolag, städer, tjänsteleverantörer och den offentliga sektorn.

- Cleantech har mer än 1200 nordiska cleantechföretag i sin databas och ett av världens bästa flöden, menar arrangören Magnus Agerström, Cleantech Scandinavia.

Årets Cleantech City Day i Lund är den tredje i ordningen och fokuserade på städer och miljötekniska innovationer som lämpar sig för denna sektor. Städer, stora företag och nystartade miljöteknikföretag fördes samman för att diskutera visioner och lösningar för framtida smarta städer.

Det pågår en global kapplöpning mellan städer om att bli den smartaste staden i världen, men det finns ingen allmänt accepterad definition av vad en ”Smart City” egentligen är. Därför täcker det ett brett spektrum som kan vara allt från smart rörlighet, ekonomi och förvaltning till närmiljö och människor.

- Städer kan med begreppet ”Smart Cities” se att de på ett tydligare sätt skapar ett värde för sin stad och sina invånare, säger Magnus Agerström. Tidigare sågs hantering av miljöfrågor som en kostnad och ett nödvändigt ont, nu vänder man på det och ser värdena på ett tydligare sätt.

Miljöteknik är viktig både för att skapa tillväxt och arbetstillfällen samt för att göra städerna mer resurseffektiva och gröna. Tillväxten av Internet of Things (IoT) och nätverkssamhället ger en stor möjlighet för städerna att uppnå detta och för att öka dess värde till sina medborgare – men innebär också säkerhetsproblem som ska lösas.

Cleantech Scandinavia hade bland annat bjudit in en rad föredragshållare som belyste framtidens städer ur olika perspektiv. Bas Boorsma som är Ciscos Internet of Everythings ledare in norra Europa pratade om visioner för framtidens städer. Boorsma listade områden som städerna ska fokusera på, och det innefattade bland annat arkitekturen inom IoT (Internet of Things), att tänka säkerhet från början, säkerställa att det man gör har ett värde och hänsyn till ekosystemet. Dessutom behövs att stadens ledare är redo för att staden digitaliseras och att man samarbetar med den privata sektorn.

‍Cleantech City Day hade ett digert program och i pauserna pågick diskussioner mellan olika delar av miljöteknikmarknaden. Här är det Olle Isaksson från Ericsson och Gustaf Landahl, Stockholm stad.

Flera städer var på plats och deltog i diskussionerna, och Gustaf Landahl representerade Stockholm stad. Han talade om städernas problem, som bland annat är att många av husen är från 1960 och 70-talen.
- De behöver renoveras och få nya tekniska lösningar för att klara energikraven. Man behöver även möta att det blir allt fler singelhushåll.

Förutom Stockholm var också Singapore, Vasa och Haag på plats och diskuterade sina speciella utmaningar och lösningar. Cedric Grignard berättade om Lyon som är ungefär lika stort som Stockholm och har 103 innovativa projekt som innefattar bland annat hur man delar bilar och transporter och bygger energipositiva byggnader. Joel Görsch presenterade miljövänliga transportlösningar i en ny stadsdel i Göteborg.  

”Genom att städer från olika delar av världen kan träffas och diskutera dessa frågor kan man också sprida erfarenheter och kunskap om hur man kan lägga upp arbetet på bästa sätt",
menar Magnus Agerström.

Äldre industri som förändrat gamla produktionssätt till mer miljövänliga representerades av Kemira Kemi som bland annat arbetat med sina energilösningar. Man arbetar med att ge tillbaka energi till systemet och att spara pengar på att minska transporterna. Företaget valdes bland annat till Sveriges mest energismarta stora företag 2014.

Anders Kjellin från Vasakronan presenterade sitt miljötänk och hur man kunnat skära ner energikonsumtionen i husen till hälften på sju år genom att styra uppvärmning och nedkylning effektivare. Marc Nezet från Schneider Electric Sweden talade om effektivitet i städerna och sökte en ny nivå för urban optimering med smart energi, smart vatten och smarta omgivningar till byggnaderna. Slutligen talade Robert Westin på EON hur det kan bli att vara kund i den nya energivärlden.
- Tidigare hade elföretagen låg interaktion med kunderna. Nu jobbar jag för att ändra kundkontakten. Energitrenderna pekar mot små produktionsställen, många olika lösningar för kunderna och en global tillväxt för förnybar energi.

Magnus Agerström från Cleantech Scandinavia ordnade Cleantech City Day för tredje gången. Tidigare har man varit i Malmö och Köpenhamn. 2017 anordnas konferensen i Oslo.

Cleantech City Day  ordnades av Cleantech Scandivia  och stöttades av Region Skåne, Lunds kommun, Malmö Cleantech Award, Invest in Only Lyon, Future by Lund, Region Skåne, Business region Göteborg och Stockholm stad.

Related videos to category:
Smart Cities
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar