Smart Cities

”Det är dukat bord för Lunds del”

Caroline Wendt
November 20, 2017

Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren besökte Smart city-mässan i Barcelona tillsammans med Future by Lund. Hans analys är att Lund kommer att ha stor nytta av att ha många av de globala företagen på hemmaplan – men bedömde också att det lilla lundabolaget Elonroad är långt framme inom området elvägar.

Sjunde upplagan av Smart City Expo World Congress i Barcelona som hölls 14-16 november besöktes av representanter från över 700 städer världen över. En av dem var Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund, som var på plats för att göra en omvärldsbevakning av städernas möjligheter att hitta smarta lösningar.

Såg du något på mässan som kan komma till nytta i Lunds kommun?

‑ Ja, det får jag ju säga. En del är att man kan se enskilda exempel på hur några levererar smarta prylar som en cykelparkeringslösning som låser fast cykeln, larmar den och täcker över sadeln så att den hålls torr. Sedan finns här många som arbetar med smarta parkeringslösningar och att styra trafikflöden. Det här är saker som vi har tangerat lite i Lund men inte växlat upp fullt ut.

Bland kongressens cirka 680 utställare hittade Anders Almgren flera företag med lundaanknytning, vilket förstås är en fördel när man ska skapa den smarta staden Lund.

‑ Här är både vår stora drake Axis och så har vi den nya lilla uppstickaren Elonroad. Här finns flera exempel på elektrifierad trafik men faktiskt är det Lunds lilla utvecklingsbolag Elonroad som när man gör en jämförelse ser ut att vara de som ligger längst fram. Här är också andra företag som har kommit till Lund de senaste åren, till exempel Schneider, Siemens och Bosch. De har viktiga utvecklingsavdelningar i Lund och har valt att flytta till Lund för att Lund har innovationskraften. De är alla ledande aktörer inom Smart city och det gör att vi har väldigt bra förutsättningar, framförallt i Lund men också i Skåne i allmänhet. Vi har många av de globala aktörerna på hemmaplan och det är fantastiskt.

Har intrycken från alla utställare på mässan gett dig några drömmar för Lunds kommun?

‑ I Lund har vi en lång rad enskilda projekt som i sig är väldigt spännande men det skulle vara intressant att se vad kan man göra när man knyter ihop det. När man får en mer kommunövergripande systemnivå kan man använda all information för beslutsstöd. Informationen kan vi som är förtroendevalda beslutsfattare ha nytta av - men också tjänstemän och lundaborna. Med smarta lösningar kan vi använda resurserna effektivare och ta klokare beslut. Det är det som inspirerar för Lund. Vi har en sådan mognad att vi kan ta nästa steg och se det på en systemnivå, inte minst med de starka företag vi har och med den starka innovationskraft som finns kring Ideon och Lunds Universitet, Sveriges ledande universitet. Vi har redan ett starkt partnerskap kring detta. Det är dukat bord för Lunds del.

Det finns förhoppningar om att digital teknik ska kunna ge verktyg för att öka demokratin och ge mer medborgarinflytande. Hittade du något inom detta område som var intressant?

‑ Jag såg inte några stora revolutionerande grejer. Olika städer inom smarta städer har kommit olika långt och Barcelona är en stad som ligger långt framme. I Lund har vi precis gått över till en digital form av förslag från lundaborna, det vi kallar ”Lundaförslaget”, där man digitalt kan skicka in det förslag som man vill att politikerna ska besluta om. På en Smart city-mässa om 1-2 år förväntar jag mig att det kommer att finnas en mognad även på det här området.

Tre starka intryck från Barcelona

• Smart city är en global rörelse. Företag, städer och kommuner över hela världen jobbar med de här frågorna. Det finns förutsättningar för starka internationella nätverk.

• Mycket återstår att göra men det finns en rätt mogen skara av företag som leverantörer av system som hjälper oss i städerna. Det är inte så att allt måste skräddarsys och uppfinnas från början. Man kan gå in i partnerskap som hjälper oss att utvecklas.

• Ett annat starkt intryck är den Nordiska paviljongen. Det var väldigt spännande att se att vi Norden ligger långt framme och att vi också har mycket att lära av varandra. Vi har samhällssystem som bygger på ordning och reda och där vi tar ett gemensamt ansvar för många lösningar. När vi diskuterar Smart city-lösningar utgår vi från en redan väldigt hög nivå. Utifrån det har vi förutsättningar att ta ytterligare steg.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar