Smart Public Spaces

Elskåpen blir infrastruktur för Smart City

Caroline Wendt
February 15, 2018

Anders Trana presenterade vårt SOM-projekt på Mobile Heights Toppenmorgon – och bjöd samtidigt in de närvarande att vara med på de framtida utmaningar som ska sjösättas till hösten.

Mobile Heights bjöd på en Toppenmorgon som handlade om Future IoT Radio Technologies. Här talades det om hur nya radioteknologier kan öka på utvecklingen av Internet of Things. Anders Trana, Future by Lunds projektledare för Smarta Offentliga miljöer, fick tillfälle att presentera de olika delprojekten.

‑ Vi bygger på utmaningar och krav från den offentliga sektorn och realiserar dem tillsammans med våra vänner från industrin och den teknik som finns, berättar Anders Trana. Dessutom stöttar vi SME och entreprenörer och försöker sänka tröskeln för dem att använda IoT i sina ansträngningar att realisera sina affärsdrömmar. Vi försöker inte bara etablera en testbädd utan vill ha hela staden som en lekplats.

Några av delarna som ingår i SOM-projektet är att med sensorers hjälp mäta cykelflöden, optimera stadsodling och förbättra sophämtning. En fjärde del är att övervaka kritisk infrastruktur i de 15 000 elskåp som finns i Lund.

‑ Vi provar ut ny teknologi som kan övervaka de grå elskåpen. Dessutom vill vi göra dem lite smartare så att de bildar en del av en infrastruktur för Smart City, säger Anders Trana.

I projektet finns mellan 20 och 25 medlemmar och många fler som är med i ett nätverk. Det som är unikt är att antalet medlemmar kan växa under projektets gång.

‑ Det är en styrka i projektet att vi har en öppen och agil process där partners kan gå in och ut. Är man inte en del av projektet idag har man ändå chansen att komma med senare.

Projektet fortsätter till sommaren 2020 och efter de inledande utmaningarna kommer nya. Anders Trana bjöd in mötesdeltagarna att komma in med sina egna förslag.

‑ Under hösten kommer vi att introducera nya delprojekt. Det finns chans för er att vara partners om ni kommer med bra förslag på nästa utmaning.

I SOM finns också en del som handlar om att bygga en testbädd med många olika tekniker. Redan under 2017 installerades ett LoRa-nät i staden Lund i projektet kommer man också att testa NB-IoT, Bluetooth Mesh och andra nya IoT radio teknologier i offentliga miljöer i Lund och Malmö.

‑ Det är en testbädd där alla kan prova hur IoT kan användas, bara den används för icke kommersiellt bruk. LoRa finns redan i Lund och snart förhoppningsvis i Malmö. Narrowband och de andra teknologierna är bara runt hörnet.

För att alla ska kunna lära sig att använda teknikerna anordnar Future by Lund också workshops. Hittills har det varit tre fullbokade tillfällen att lära sig och experimentera med LoRa-teknik, men i framtiden kommer det att bli samma möjligheter även för de andra teknikerna. Möjligheter att anmäla till framtida kurser kommer att presenteras på Future by Lunds hemsida.

Ericsson gav en snabb överblick över olika IoT-radioteknologier och förklarade hur en standardisering kan förenkla den stora utbyggnaden av IoT-enheter som förväntas ske de närmaste åren. Sony Mobile presenterade hur ny radioteknik möjliggör utveckling av nya, mer energieffektiva produkter inom IoT på Sony.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar