Digital Cities & Citizens

Komplex digitalisering leder till olika lösningar

Caroline Wendt
January 22, 2018

Hur ska man tänka när hela samhällen ska digitaliseras? Hos Nesta kan du hitta information om hur olika europeiska länder agerar och hos Readie finns ”Explainers” som belyser en rad viktiga frågor inom digitaliseringen.

De europeiska regeringarna närmar sig digitalisering på samhällsnivå på ganska olika sätt. Det finns olika nationella lösningar, som att ha en statssekreterare för digitala frågor, ett ministerium som har hand om digitala frågor eller till och med en ”ambassadör” för digitala frågor. En orsak till att man hittar så olika lösningar kan vara att den digitala politiken är komplex eftersom den berör så många delar av livet. I Tyskland finns en debatt som återspeglar att det krävs digitalisering inom alla områden av regeringens politik. Det gör det svårt att bestämma om man ska sträva efter digital medvetenhet hos alla politiker eller koncentrera ansvaret i specialenheter och avdelningar. Hur olika de europeiska länderna har närmat sig digitaliseringen skriver Nesta om i inlägget Getting smart on digital policy. 

Readie är en digital plattform som vill föra samman europeiska regeringar för att dela digital målsättningar och diskutera nya idéer. Som hjälp publicerar Readie en serie av ”Explainers” för att belysa viktiga frågor inom digitaliseringen. De tre första delarna är Digital Skills, Sharing Economy and Artificial Intelligence.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
Tags
No items found.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar