Future Living & Spaces

Lundasamarbete bakom realiserandet av unik energiinnovation

Caroline Wendt
November 7, 2017

Medicon Village blir internationellt demonstrationsområde för E.ONs nya energilösning – och det var i Future by Lund som samarbetet startade. Här är historien om hur Sonny Strömberg från E.ON och Erik Jagesten från Medicon Village upptäckte företagens gemensamma intresse som nu leder till att E.ON kan lansera en ny hållbar energilösning på Medicon Villages område.

 E.ON presenterar nu sin energilösning ectogrid™, som är ett system att koppla ihop fastigheter med olika energibehov. Medicon Village i Lund består av ett område med 114 000 m2 fastigheter, både labbhus och kontorshus som har stora värme- och kylbehov. Området passar bra för det nya energisystemet. I och med förändringen är målet att minska energitillförseln med 70 procent.

 

Samarbetet mellan E.ON och Medicon Village har sitt ursprung i Future by Lund, Lunds Kommuns Vinnova-finansierade plattform. Plattformen samlar över 60 deltagare från företag, kommun och näringsliv för att arbeta med smarta och hållbara städer. Inom gruppen skapar man annorlunda samarbeten för att hitta nya lösningar och innovationer som ofta inte hade varit möjliga för en ensam aktör.

‑ Största bidragande orsaken till det här samarbetet är att vi fick kontakt via Future by Lund och kunde börja diskutera möjligheten, menar Sonny Strömberg, projektansvarig på E.ON.

‑ Future by Lund gör det möjligt att stanna upp, träffa likasinnade aktörer och utbyta erfarenheter och funderingar, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.

Hur gick det då till att kontakten skapades? Det hela har sin början i Future by Lunds förstudie Future Living. Medlemmar i projektet var förutom Medicon Village och E.ON också Tyréns, Kraftringen, Siemens och Lunds universitet. I februari 2016 presenterade gruppen sin förstudie inför Medicon Village planerade expansion där även ett större bostadsprojekt ingår.

‑ Tanken var att man skulle få svar på frågor om till exempel kraven på nära-noll energibyggnader, val av byggnadsmaterial, optimala tekniklösningar och gröna innovationer som kan lägga en grund för en ny typ av byggande och boende, berättar Erik Jagesten.

‑ Det var lite speciellt, eftersom det var en grupp med medlemmar som inte samverkat innan, fortsätter Erik Jagesten. Det var ett gränsöverskridande samarbete med en grupp av folk från olika branscher. Det visar att om man utmanar på rätt sätt kan man hitta spännande lösningar.

 ‑ Det var ett intressant projekt där tanken var att vi skulle skapa något nytt, fortsätter Sonny Strömberg. Vi fick möjligheten att byta erfarenheter och utveckla idéer med företag som vi vanligtvis kanske inte samarbetar med. Det var inledningsvis lite ovant men vi hade en bra dialog.

I projektet letade man bland annat efter sätt att optimera energiförsörjningen. I slutrapporten kunde man konstatera att ”arbetet har skapat en plattform för det fortsatta programarbetet. Det finns ett ’smörgåsbord’ av möjliga innovationer som kan lyftas in i projektet.” Och precis så var det. Arbetet gjorde att E.ON och Medicon Village upptäckte att det fanns möjligheter att utveckla något nytt tillsammans.

Medicon Village ville egentligen reducera sina uppvärmningskostnader för hela det stora fastighetsbeståndet men hade inte lyckats i den omfattning de önskade.

‑ Vi har bland annat många ytor med värmeöverskott som vi inte kunde ta hand om, säger Erik Jagesten.

På E.ON var samtidigt utvecklingen av ectogrid™ i full gång. Ectogrid™ har bland annat möjlighet att ta hand om lågtempererad överskottsvärme och sedan fördela den dit den behövs – vilket ju var precis det som Medicon Village behövde.

‑ Vi såg att Medicon Village skulle passa bra som test- och demonstrationsanläggning, berättar Sonny Strömberg. Vi pitchade idén för dem och sedan har tanken utvecklats i en dialog under ett års tid.

Nu har E.ONs utvecklingsarbete gått så långt att man har 21 patentansökningar som rör ectogrid™ och tillhörande mjukvaruplattformen ectocloud™ och det kan komma att bli fler. Ectogrid™ har precis lanserats och det finns mer att läsa på Medicon Villages  hemsida, E.On:s pressmaterial och i en artikel i Ny Teknik. Medicon Village kommer att bli den första anläggningen där systemet provas och anläggningen kommer att visas för internationella intressenter. Medicon Village räknar med stora energivinster – de 16 GWh energi som nu tillförs årligen för att täcka värme- och kylbehovet beräknar man att man kan minska till 4-5 GWh genom balansering av energiflöden inom och mellan fastigheterna. Det finns också planer på att komplettera med solenergi på de stora takytorna för att göra området ännu mer hållbart.

Hur viktigt är det för er personligen att jobba med hållbarhet?

‑ Det är motiverande att jobba med något som kan förändra framtiden, menar Erik Jagesten. Vi är något bra på spåren och vi har en viktig pusselbit till att minska vårt klimatavtryck och möjliggöra ekonomiskt överskott som kan återföras till verksamheterna på Medicon Village. Det blir jätteintressant att följa potentialen som finns i systemet.

‑ Det här är ett nytt sätt att tänka, tycker Sonny Strömberg. Det här kommer att få stora positiva konsekvenser för framtida energisystem. Det finns fantastiska möjligheter kopplade till detta!

Related videos to category:
Future Living & Spaces
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar