Smart Cities

Lunds nya stadsdel

Caroline Wendt
January 16, 2017

I nordöstra Lund kan snart helt nya material att skapas, eftersom möjligheterna som ESS och MAX IV ger kommer att locka till sig världsledande materialforskare. Mellan anläggningarna ska forskningsbyn Science Village byggas. Lundabon Ulrika Lindmark är ansvarig för att de före detta åkrarna blir till ett modernt och attraktivt område. - Jag hoppas att folk från hela världen ska tycka att Lund är en bra stad att vara i, säger Ulrika Lindmark.

Sedan januari 2014 är Ulrika Lindmark vd för Science Village Scandinavia AB i hemstaden Lund. Science Village ska byggas mellan forskningslaboratorierna MAX IV och ESS. Allt blir en del av Brunnshög, Lunds nya stadsdel i nordöst, och till området kommer en spårväg att gå.

I Lund finns redan många internationella anläggningar och företag. Här finns Ideon Science Park med innovativa företag, det nya kontorsområdet World Trade Center och internationella företag som Medicon Village, Alfa Laval, Tetra Pak, Axis, Schneider Electric och Sony. Nu kommer alltså också forskningslaboratorierna MAX IV och ESS.

Ulrika Lindmark, varför händer allt det här i Lund?

-Varför ESS och MAX IV anläggs i Lund vet vi, säger Ulrika Lindmark. MAX-labben finns här för att här har funnits duktiga människor som utvecklat MAX-labben och tekniken sedan 1980-talet. ESS finns här för att Europa valde det. Varför är en lång historia, men ESS och MAX IV finns här delvis på grund av varandra. Synkrotronljus- och neutronforskning ligger ofta vid sidan om varandra. Dessa två, tillsammans med Lunds Universitets forskning, bygger hela den forskningsmässiga infrastrukturen. Lunds kommun och Region Skåne satsar på att få de som forskar och deras forskningsrön ska stanna kvar i Lund eller Skåne. Lägger man sedan den existerande bostadsbristen till detta hittar man grunden till hela Brunnshög.

Här finns grogrund för mycket idéer, forskning och innovation.

Du är ansvarig för utvecklingen av Science Village som är en ny stadsdel mellan ESS och MAX IV. Vad ska hända i området?

-Där ska bli 250 000 kvadratmeter byggnader. Vårt uppdrag är att bygga det som behövs för områdets funktion – det kan vara gym, café och restauranger men också tillfälligt boende för gästforskare, labbfunktioner och kontorsbyggnader. Lunds universitet vill flytta dit verksamheter och de övriga stora svenska universiteten kommer också att vilja finnas på plats för att kunna utnyttja ESS och MAX IV. Drygt hälften av de 250 000 kvadratmetrarna kommer att bli företagslokaler för företag som arbetar nära den materialforskning som kommer att göras på ESS och MAX IV och som vill dra nytta av miljön att det finns många företag som sysslar med materialtester.

Science Village samarbetar med Future by Lund som är en plattform för hållbara och attraktiva städer. Hur kommer du att arbeta för en hållbar stadsdel i Science Village?

Science Village kommer att bli en hållbar stadsdel samma sätt som annat som byggs nu, men förutom det kommer det att bli en stadsdel som inte använder någon energi utifrån utom den som kommer från forskningsanläggningarna. Spillvärmen från dessa ska användas för att värma husen och för att kyla dem. Den el som behövs måste produceras på plats med hjälp av till exempel sol- eller vindkraft.

Vad hoppas du på av samarbetet med Future by Lund?

När det gäller samarbetet med Future by Lund är det dubbelriktat i vårt fall: Vi hoppas att få ta del av idéer och kunskap som finns hos övriga i nätverket samtidigt som vi vill ge något också. Det som vi kan ge, och som inte så många andra kan ge, är mark. Vi äger 18 ha mark, och vi kan både erbjuda obebyggda delar som tillfälliga testbeds och att de delar som bebyggs permanent också bygger in innovationer som behöver en fysisk plats att vara på.

Det är mycket som händer i den lilla staden Lund. Vad är speciellt med Lund?

-En stad där det finns 87 000 invånare i tätorten och där man har 47 000 studenter är ingen vanlig stad, säger Ulrika Lindmark. Det är en stad som helt bygger på sitt universitet och det ena leder det ena till det andra. Jag vet egentligen inte om jag tycker att Lund växer så mycket mer än andra tillväxtorter, som är de tre storstäderna och städerna med högskola och universitet. Men det är mycket dynamik i Öresundsregionen, och Lund är en del av det.

-Jag bor ju själv i Lund och tycker att Lund är en fantastik stad att bo i. Men den kräver att ha stora städer som Malmö och Köpenhamn i närheten, för det kan också bli lite av en ankdamm. Här finns grogrund för mycket idéer, forskning och innovation. Att vi får MAX IV och ESS är stort. I varje stad med universitet kommer man att veta var Lund ligger. Sedan ska vi inte bara bedriva forskning i världsklass utan vi ska också ha vänliga människor och bra infrastruktur så att gästforskarna som kommer hit kommer tillbaka – kanske på resa med sin familj eller för att flytta hit. Jag hoppas att folk från hela världen ska tycka att Lund är en bra stad att vara i. Vi vill få människor och företag att komma hit och stanna kvar och gro i myllan i Skåne.

Hur fort kommer det att gå att bygga Science Village?

-Vår långtidsprognos säger att Science Village kommer att växa med 10 000 kvadratmeter om året. Därmed kommer det att ta 25 år innan stadsdelen är klar. Det är bara en fördel att det tar tid, för det kommer att komma nya behov under resan gång. 2017 kommer det första huset att byggas och det kommer att vara klart 2019. Byggnaden kommer att heta Space och ska innehålla gästforskarlokaler, restauranger och en möteslokal. MAX IV är ju redan igång och vi skulle behöva byggnaden redan nu.

Hur många anställda finns på MAX IV nu?

Där finns 200 fast anställda och när både MAX och ESS är igång kommer det att finnas ungefär 200 gästforskare på plats varje dag. Anläggningen har varit igång hela det här året och den invigdes i somras. De första riktiga gästforskarna kom för några veckor sedan.

Finns det någon mer i planeringen som du vill passa på att berätta om?

-Vi kommer också ha ett science center på vår mark, men ännu vet vi inte riktigt vad det ska bli. Det kommer att få koppling till ESS och MAX IV och ska bli ett turistmål. Trenden för science centers är att de är lika mycket för vuxna som för barn, för numera ser man ett livslångt lärande. Det kommer också att bli bredare och inte bara vara naturvetenskap och teknik utan även humaniora kommer att få plats.

Hur känns det att få jobba med det nya området?

-Det känns fantastiskt! Jag är fastighetsutvecklare och väg- och vatteningenjör. Det är min kunskap att bygga en stad på en åker, och nu får jag göra det samtidigt som jag är nära världens bästa forskning. Jag har mycket tålamod och det gör mig inget att det är klart om 25 år när jag är pensionär. Jag trivs med långa processer där det blir det något som ska stå i hundratals år. Det är ett roligt jobb och man får vara lite av en tusenkonstnär.

Läs mer om hur MAX IV funkar här! Nedan hittar du även två klipp som förklarar hur allt går till.

Bildkälla: Science Village Scandinavia AB

 

 
 
Related videos to category:
Smart Cities
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar