Smart Cities

Sensative på CES i Las Vegas

Caroline Wendt
February 14, 2018

Future by Lunds partner Sensative har nyligen visat upp sin plattform Yggio på den stora teknikmässan CES, som för första gången innehöll en separat Smart City-avdelning. Bosch fick CES innovationspris för sitt mikroklimatövervakningssystem Climo.

I januari hölls den årliga Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. Mässan är gigantisk - i år kom till exempel 184 000 besökare och 4 000 utställare. På mässan brukar tech-företag visa upp sina senaste konsument- och affärsgränssnitt. I år hade man för första gången ett helt konferensprogram för Smart City med en särskild utställningsyta.

På mässan medverkade Future by Lunds partner Sensative som lanserade ett samarbete med Google Assistant. Nu kan Google Assistant användas med Yggio, Sensatives öppna plattform för smarta byggnader och städer. Systemet kan aktivera sensorer och tjänster i Yggio genom röststyrning, till exempel kontrollera musikuppspelning, dimma ljus, svara på frågor och justera värmen inomhus. Yggio används redan idag av flera fastighetsbolag och smarta städer, bland annat i Lund i Lund Open City Sensor Network och i vårt projekt Smarta Offentliga Miljöer, SOM.

Cities today är ett globalt magasin för hållbar stadsutveckling och de har valt ut det som de ser några av de mest intressanta trenderna på CES inom Smart City. De pekar på tre saker – ett stadsklimatövervakningssystem, ett system att hyra ut elcyklar i kuperade städer och ett sätt att ansluta bilar, fotgängare och bussar till ett system via sensorer för att göra trafiklösningar.

Bosch vann CES 2018 Innovation Award i kategorin Smart City för sitt nya mikroklimatövervakningssystem Climo. Climo används för att hjälpa städer att hantera luftkvalitetsparametrar i realtid. Enligt Bosch själva görs det till en lägre kostnad än man gjort tidigare. Systemet har man utvecklat tillsammans med Intel och det kombinerar sensorer och programvara för att kunna leverera luftkvalitetsdata. Bosch menar att systemet kan användas av städer och att man genom det bland annat kan ge tips till lokalbefolkningen att undvika en viss del av staden eller att inomhus när luftkvaliteten är dålig. 

Ett projekt genomförs i Las Vegas där Quanergy och Cisco samarbetar för att göra anslutna bilvägslösningar. Meningen är att man bättre ska kunna koppla samman människor, processer, data och anslutna enheter. Det inledande projektet fokuserar på fotgängarsäkerhet och man använder sensorer för att spåra fotgängarna. I framtiden kommer man på samma sätt också spåra bilar och bussar.

Precis som i Sverige pratas det en del om elcyklar. I San Fransisico kommer Motivate International, operatören av Bay Areas regionala cykeldelningssystem Ford GoBike, lägga till 250 elcyklar till sin flotta. Genom detta hoppas man bland annat minska trafikstockningar i San Fransisco. San Fransisco är ju en mycket kuperad stad och lite hjälp att dra runt pedalerna kan säkert behövas.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar