Smart Public Spaces

Sensorer ska göra Lunds arrangemang vassare

Caroline Wendt
November 3, 2017

Sensorer uppkopplade i ett nätverk ger många nya möjligheter i en kommun. När kultur och fritidsförvaltningen hade workshop med Future by Lund väcktes många goda tankar om hur man kan göra Lund till en ännu bättre evenemangsstad i framtiden.

Future by Lund träffar flera av Lunds förvaltningar för att hitta sätt att använda sensorteknik för att möta stadens behov. I mitten av oktober träffade Anders Trana, projektledare i Smarta Offentliga Miljöer och Peter Kisch, projektledare i Future by Lund, delar av kultur och fritidsförvaltningen arrangemang för att stämma av vilka behov som finns. Meningen var att man med tiden skulle kunna matcha behoven mot tekniska lösningar som kan finnas i Future by Lunds nätverk. I Lund finns redan ett öppet och fritt sensornätverk i LoRa -teknik och med tiden kan det bli fler tekniker som utnyttjas.

‑ Vi har en workshop både för att lära känna personerna på kultur och fritidsförvaltningen och för att försöka rama in vilket behov som finns, säger Peter Kisch. Vi vill se vilka frågeställningar vi ska arbeta med.

Under mötet kom deltagarna fram till att huvudspåret är att hitta nyttor som gör Lund till en ännu bättre evenemangsstad i framtiden. Det fanns många idéer, som till exempel att sensorer skulle kunna vara ett bättre sätt att mäta besökarantal på olika arrangemang. Under valborgsfirandet i Stadsparken skulle man gärna hitta sätt att använda tekniken för att göra arrangemanget mer tryggt för besökarna. Sensorer skulle också kunna vara ett sätt att styra publiken bästa vägen från evenemang genom att belysning längs vissa stråk tänds upp eller att vissa trafikleder får grönt ljus.

‑ Hela idén går ut på att Lunds kommun ska utvecklas som en eventorganisatör. Det finns många möjligheter, både inom risk och säkerhet men också i att kunna leverera nya fördelar med arrangemangen, både för organisatörer och deltagare men också för övriga, som till exempel handel och hotell.

Därmed är alltså första steget taget mot Lund som en ännu vassare evenemangsstad med hjälp av digital teknik.

‑ Nu måste vi tänka i genomförande. Det går att kläcka många roliga idéer men det man går vidare med ska vara idéer som man själv vill äga och genomföra, menar Peter Kisch.

Förhoppningen är att samarbetet ska mynna ut i två till tre innovativa projekt.

 

Related videos to category:
Smart Public Spaces
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar