Smart Cities

Staden Lund – snart i våra mobiler

Caroline Wendt
October 13, 2017

Skulle du vilja kunna ladda ner en lunda-app kopplad till en molntjänst där det är enkelt att navigera i staden som erbjudande? Det är faktiskt inte så långt bort - Lunds varumärkesstrateg Karl McFaul kallar tankegångarna för City as a Service (CaaS) och arbetar nu med konceptet för en öppen digital plattform. När staden digitaliserar sig och gör sig tillgänglig via en app kan medborgaren på gatan enkelt skräddarsy ”sin stad” utifrån sina behov i att förverkliga sig på platsen, berättar Karl McFaul.

Det var när rymden via ESA var på besök i Lund som Karl McFaul fick idén om City as a Service.

‑ Jag tänkte att vi kan göra det som en stad sammantaget erbjuder tillgängligt via Internet ‑ som vi alla bär med oss via smartphones. Idén var att appifiera stadens erbjudande och förenkla användarupplevelsen av staden.

Tankarna på appen fortsatte och har nu lett till ett projekt som utvecklas tillsammans med intresserade samhällsutvecklare och programmerare som Karl hittar i sitt internationella nätverk. Första prototypen är en mjukvarurobot – en webcrawler - som plockar information om events i Lund från olika hemsidor och sociala medier och som samlar detta i en gemensam webbkalender för Lund.

‑ I dag finns ingen samlad ansats att åskådliggöra erbjudandet om Lund. Detta är ett första experiment – och sedan får vi se vad leder det till, säger Karl McFaul.

Med fler funktioner skulle appen kunna användas av många olika användare, inte bara för den som vill uppleva Lund som turist. Det skulle också kunna gå att ta in aktörer som arbetsförmedlingen, boverket och universitetet i appen och på så vis möta medborgarnas behov av jobb, utbildning och bostäder men också samtidigt hjälpa start-ups och företag att enklare hitta tjänster och kontakter.

‑ Start-ups behöver bygga relationer, hitta kompetenser och kapital. I appen skulle de kunna matchas med vad de behöver. I staden finns redan mängder av strukturkapital, humankapital och relationellt kapital i rörelse som går att använda sig av för att komma igång.

Att låta invånarna ranka och ”kurera” informationen i en app gör att den också blir mer tillförlitlig.

‑ Upplevelsen och användandet av en stad blir bättre, för digitalt behöver man inte gå via administrativa mellanled eller mänskliga kontakter som skapar brus av olika slag. Det här är representativ demokrati i realtid, menar Karl McFaul.

När man skapar digitala plattformar kommer man genom en ökad mängd användare och interaktioner också få tillgång till en ökad datormängd.

 ‑ Med den ökade datormängden kan man kan se strukturer och mönster som man kanske inte tidigare sett och som kan ha betydelse i policymaking, säger Karl McFaul. Det innebär att man efterhand kan utveckla den egna tjänsten.

Karl McFaul ser staden som ett mer behändigt format än en nationalstat.

‑ Det är städer som lockar folk och stadsvarumärke är viktigt. Det är ingen tillfällighet att jag är satt att uppgradera platsvarumärket Lund och ska göra det mer internationellt.

I Lund finns universitet, storföretag och entreprenörer samlade på en liten yta.

‑ Lund har en mänsklig skala som jag tycker borde vara till vår fördel som administrativ enhet jämfört med större städer när det gäller att modernisera staden, tycker Karl.  Lunds litenhet kombinerat med dess humoristiska hjärta och kreativa intellekt gör staden till en pärla när det gäller att snabbt kunna utveckla prototyper och exempel på nya lösningar. Vi kan göra Lund till världens mest intressanta och roliga spelplan för värdeskapande samspel mellan medborgare, akademi, näringsliv och politik. Det är den stad som jag gillar att vara i.

Karl McFaul har en karriär som rör sig i gränslandet mellan konst, vetenskap och teknik. Han är uppväxt i en konstnärsfamilj på västkusten. Som 17-åring var han en av pionjärerna inom elektronisk klubbmusik då han producerade Papa Dees guldsäljande debutalbum. Digitaliseringen i musikbranschen förde honom vidare till jobb som interaktionsdesigner och VR-utvecklare på Chalmers Tekniska Högskola. Han har en MFA som konsertpianist och kompositör, en MBA med specialisering på entreprenörskap och plattformsekonomi samt är certifierad coach inom agil projektledning. Vid flytten till Lund rekryterades han som varumärkesarkitekt och kommunikatör till forskningsanläggningen ESS och tar nu ett grepp om hela Lunds platsvarumärke som ekosystem för innovation.

Related videos to category:
Smart Cities
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar