Digital Cities & Citizens

Tekniken gör vården mänskligare

Caroline Wendt
October 2, 2017

Vi lever längre och det betyder att allt fler behöver hjälp eller vård. Vid årsskiftet antog Lunds kommun en välfärdstrategi som handlar om hur ny teknik kan förbättra framtidens vård. Susanne Frennert har tagit fram strategin och ser digital teknik som ett sätt att göra vården mänskligare. Några lösningar kan vara sjuksköterskemöte via Skype, mobila trygghetslarm, uppkopplade medicinenheter och smarta madrasser.

Susanne Frennert är projektledare för välfärdsteknologin inom vård- och omsorg i Lunds kommun. Hon började sitt arbete i höstas och hennes första uppgift var att ta fram en välfärdsstrategi. Där slås fast att vård- och omsorgsnämndens övergripande mål är att skapa tidsenlig vård och omsorg med individens behov i centrum med hjälp av ny teknik och smarta arbetssätt för ökad tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Målet med strategin är både att göra vård-och omsorgssektorn till en mer attraktiv arbetsplats och att stärka brukarnas livskvalitet.

‍Susanne Frennert har utbildat sig bland annat på Ingvar Kamprad Design Center och disputerade i september 2016 med sin forskning om sociala robotar och äldre. Dessförinnan har hon tagit en magisterexamen i London och arbetat med produktutveckling i både England och Tyskland. Nu är hon projektledare för Lunds välfärdsstrategi.

‑ När man blir brukare tappar man mycket av sig själv och är i någon annans vård. Jag tror att vi kan göra det bättre, säger Susanne Frennert. Meningen är inte att man ska ta bort mänskliga kontakter utan tanken är att vi ska minska på det som inte ger så mycket kvalitet vare sig för personal eller brukare. Många vill vara självständiga så länge som möjligt och vi kan ha teknik som stödjer det.

"Vi ska inte bara köpa färdiga lösningar.”

Susanne Frennert talar om vikten av att inte bli förförd av nya tekniska lösningar utan att istället se vilka behov som finns i verksamheten.

‑ Vi ska inte bara köpa färdiga lösningar. Istället ska vi ta reda på vad vi vill göra och sedan sätta kraven. Då är upphandlingen viktig och där måste man verkligen tänka till. Jag vill också att man förstår att det handlar om att byta arbetssätt.

En tanke är att skapa en plattform med E-tjänster där brukare själva kan gå in och boka eller göra ändringar av de insatser som ska göras. Även anhöriga skulle kunna gå in och få information.

‑ E-tjänster borde redan finnas så att man kan ansöka om till exempel trygghetslarm och städning eller göra ändringar via nätet. Som brukare borde jag kunna bestämma hur jag vill använda mina tilldelade timmar. Så skulle jag vilja ha det när jag blir gammal.

Andra åtgärder som ligger nära i tiden är att införa mobil E-vård, där personalen har dagens insatser i sina mobiler och att ge möjlighet för brukarna att göra sina inköp online, med stöd av medarbetare om det behövs.

”Vi vill jobba med sensorer, till exempel i smarta madrasser.”

Vinnova har nyligen beviljat stöd till Lunds kommun för att se hur ny teknik kan förbättra sjuksköterskornas arbetsmiljö och det arbetet kommer att starta i höst. I framtiden kan det också bli projekt tillsammans med Future by Lund.

‑ Vi vill jobba kring smartare äldreboendeformer. En åtgärd skulle kunna vara dynamiskt ljus. Vi vill också jobba med sensorer, till exempel i smarta madrasser som kan se att brukaren andas och om hon eller han har feber.

Vad kommer att vara de stora förändringarna om fem år?

‑ Jag hoppas att det är att vi jobbar mycket smartare och gör riktade insatser där det behövs. Ett exempel är att vi genom att samla in data från sensorer i hemmen kan vi se vilka insatser som krävs. Det kan också vara att brukarna får röra sig ute mer och genom GPS få hjälp att hitta om de blir osäkra. Skype kan lösa vissa tillsynsbehov, för personalen behöver inte alltid vara där fysiskt. Mycket av primärvården kommer att vara i hemmet och då måste vi också ha smarta produkter i hemmet.

Strategin kommer att vara en viktig utgångspunkt när förvaltningen utvecklas.

‑ Det är viktigt att ha ett gemensamt mål så att vi talar samma språk. Strategin är ett steg i rätt riktning!

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar