Digital Cities & Citizens

Vad får fler att välja cykeln?

Caroline Wendt
October 14, 2021

Var tycker Lunds cyklister om att cykla? Hur långt vill man cykla och när väljer man hellre bilen? Nu undersöks Lunds cyklister i två samarbetande projekt. På så vis går det till exempel att se var man skulle kunna göra förbättringar och hur man kan få fler att välja hållbara transporter. En av flera saker som kommer att vara i fokus är de som cykelpendlar mellan Lund och Södra Sandby via Hardebergaspåret. Detta arbete ingår också i ett innovationsprojekt där ny teknik testas. Här är en film om arbetet!

Textad film

Länk till text om projektet: Stor fokus på resdata om Lunds cyklister (futurebylund.se)

Tillgänglighetsanpassning: Filmen visar cyklister på Hardebergaspåret som leder mellan Lund och Södra Sandby. Dessutom visas hur projektdeltagare klättrar upp med en stege och sätter upp sensorer i ett träd. Slutligen sitter projektledare Anders Trana  med en dator och ser så att sensorerna kan rapportera värden in till en dataplattform.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar