Moving Things & People

Dynamisk kollektivtrafik - Nästa generations kollektivresor

June 13, 2022

Kanske blir det kollektivtrafiken som ser till att barnen kommer till träningen eller som skjutsar dig till regionbussen i framtiden. Tanken med en dynamisk kollektivtrafik är att fordonen styrs av resenärernas behov. Samtidigt skulle ett förändrat resande kunna ha effekten att bidra till att de nationella klimatmålen uppnås.

Framtidens resor inom en liten ort eller en stadsdel skulle kunna göras med mindre bussar och resorna bokas då via resenärernas mobiltelefoner. Systemet skulle kunna vara moln-baserat där resenärers behov samlas in via en mobil app och paras ihop med positionen på kollektivtrafikens fordon. Systemet skulle sedan kunna anpassa fordonens rutter dynamiskt till behovet och därmed bli som ett mellanting mellan dagens kollektivtrafik och taxi.
Den dynamiska kollektivtrafiken kunde fånga upp det lokala resandet till skolor, service och fritidsaktiviteter samt fungera som matarleder som passas ihop med resor till andra busslinjer. På så vis skulle den stärka den nuvarande kollektivtrafiken.

En grupp sammansatt av operatörer, länstrafikbolag, kommuner, tekniska konsulter och forskare tittade på hur man kunde lösa enskilda resenärernas behov. Projektgruppen gjorde försök med dynamisk busstrafik i Höllviken i Vellinge kommun och i Dalby i Lunds kommun.

Även om det redan fanns en väl fungerande regional trafik till Höllviken och det dessutom fanns en lokal buss inom orten kunde resenärerna ändå ha så långt till hållplatsen att en kollektiv resa för många inte kändes som ett alternativ. Höllvikenborna har länge efterlyst bättre lokal kollektivtrafik i orten.

Dalby ligger cirka en mil från Lund och många pendlar till Lund och Malmö. Den regionala trafiken fungerade bra men inom orten saknades då helt busstrafik. Här skulle dynamisk kollektivtrafik kunna introduceras som ett alternativ till lokal linjetrafik. Det finns många orter runt om i Sverige av Dalbys storlek, där lokal linjetrafik inte är ett alternativ men där det ändå finns ett resebehov. På samma sätt skulle man kunna trafikera en stadsdel i en större ort.

Förutom fördelar för enskilda är det också möjligt att göra stora miljövinster. När fler väljer att ta bussen istället för bilen kan det bli en väg att nå fördubblingsmålet för kollektivtrafiken och de nationella klimatmålen. 

Fördelarna för kommuninnevånarna är många. Resenärerna skulle kunna använda buss för sina resor på ett tryggt och snabbt sätt utan någon längre planering. Det här skulle kunna underlätta för barn och unga att delta i fritidsaktiviteter oberoende av föräldrarnas biltillgång, vara ett alternativ till färdtjänsten och kunna minska bilpendlandet. För trafikbolagen skulle det innebära att man kan utnyttja överbliven kapacitet i systemet och använda resurser som annars står stilla. I vissa fall skulle man kunna trafikera linjerna med förarlösa bussar.

Förutom fördelar för enskilda är det också möjligt att göra stora miljövinster. När fler väljer att ta bussen istället för bilen kan det bli en väg att nå fördubblingsmålet för kollektivtrafiken och de nationella klimatmålen. Dessutom skulle det bidra till en långsiktig utveckling mot inga nettoutsläpp. För de företag som deltog i projektet fanns möjligheter att ta fram innovativa och kommersiellt gångbara tjänster och produkter i form av mobila lösningar för kollektivtrafik.

Det pågick många olika initiativ internationellt som bygger på koncept om bokning med hjälp av mobiltelefon och delning av fordon. KutsuPlus i Helsingfors liknar det svenska projektet och fick det kollektiva resandet att öka. I USA pågick ett flertal försök med tjänster som fungerade som ett mellanting mellan kollektivtrafik och taxi och som också kostar någonstans där emellan. Ett försök pågick äveni Nederländerna med förarlösa småbussar i vanlig trafik.

Läs mer om projektet som drivs av MAPCI här!

Mer om KutsuPlus här!

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade blogg Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt