Digital Cities & Citizens

Lättare hitta p-platser med sensorer

Det syns inte för besökarna men i parkeringshusets Färgaren i Lund pågår ett projekt där några av parkeringsplatserna kopplas upp med hjälp av sensorer. Sensorerna mäter om parkeringsplatsen är ledig eller inte och rapporterar sedan vidare. I framtiden skulle det här kunna ge den som letar efter parkering realtidsinformation om lediga p-platser i appar eller på hemsidor.

I p-huset Färgaren i Lund finns numera fem sensorer för att deltagare i SOM-projektet ska kunna prova ut bra sätt att detektera och presentera lediga p-platser. Sensorer har placerats ut på fem ställen - en p-plats för personer med funktionsnedsättning, en motorcykelparkering, en laddstolpe och två vanliga platser.

I projektet medverkar Lunds Kommunala Parkeringsbolag LKP.

– LKP tycker det är viktigt att medverka i och stötta projekt som har en viktig samhällsnytta för Lund och dess besökare, säger Marcus Cronier, arbetsledare Teknik, LKP. Vi ser möjligheter med ny teknik för att lära oss och förbättra vår verksamhet.

Den teknik som testas för överföring av sensorsignaler är Bluetooth Long Range.

– Det är svårt med signaler i ett P-hus eftersom det består av tjock betong och armeringsjärn, berättar delprojektledare Johan Lindén från Mobile Heights. Bluetooth Long Range är en ny teknik i testbädden och det jag har inte hört att andra testar på det sätt som vi gör det här. Tekniken passar bra med en radarsensor från lundabolaget Acconeer och det är den vi har valt att testa i p-garaget tillsammans med Bluetooth.

Den sensor som används kommer från lundabolaget Acconeer, och är en liten och mycket strömsnål radarsensor. I projektet används Acconeers IoT-modul XM122, där radarsensorn kombineras med en processor och komponenter för uppkoppling via Bluetooth.  IoT-modulen är rund med en diameter på 33 mm och stödjer till exempel Bluetooth 5, Bluetooth mesh, Zigbee och ANT. Sensorn kan mäta avstånd med hög precision och har en hög frekvens på uppdateringarna.

Signalerna kopplas in via Sensatives sensorplattform Yggio. Där kan till exempel Lunds Kommunala Parkeringsbolag (LKP) hämta data för att se hur beläggningsgraden ser ut medan bolaget ApParkingspot kan använda samma data till realtidsdata i sina app. Samtidigt kan Kraftringen få veta om det är upptaget på deras laddplatser och rapportera det till appen Laddkartan.

– Det skulle också vara tänkbart att en app för personer med funktionsnedsättning kan ta data till sin plattform för att visa lediga p-platser, menar Johan Lindén.

I projektet kommer man också att göra en bokningsbar p-plats vid vattentornet utanför Mobile Heights Center. Där ska ApParkingspot hyra ut platsen via sin app som en test.

Deltagare i projektet är divM, Acconeer, LKP, Kraftringen, miThings, Mobile Heights, ApParkingspot, Sensative och Future by Lund. Arbetet i p-huset påbörjades i mitten av oktober och troligen kommer allt vara klart i november.

– Det vi på miThings bidrar med är implementation av kommunikation mellan parkeringssensor och Sensatives back-end Yggio. Det handlar om att parkeringssensorn skall detektera en bil, skicka data över Bluetooth Low Energy (BLE), tillsammans med andra sensorer via en gateway över mobilnätet (LTE/CAT-M1) till Yggio, berättar Knut Mårtensson på miThings.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt