Future Living & Spaces

Lunds kommun: Bridge the gaps steg 1

December 20, 2022

Hur kan man skapa trygghet i storstädernas ytterområden? I projektet Bridge the Gaps såg man hur de boendes miljö kunde förbättras med hjälp av digital teknik, delningsekonomi och mötesplatser. För att skapa den sociala hållbarheten arbetade man gränsöverskridande.

Bristande tillit och trygghet i storstäders ytterområden är en angelägen samhällsutmaning. I projektet Bridge the Gaps provade deltagarna att utveckla verktyg som kan användas i staden för att förbättra social sammanhållning och trygghet. Här ville man prova vad digital teknik, delningsekonomi och mötesplatser skulle kunna ge för effekter för att skapa tillit och social hållbarhet. Arbetet gjordes gränsöverskridande mellan kommun, akademi, konsulter samt bygg- och teknikföretag.

I Bridge the gaps steg 1 påbörjades en brukardialog, konsortiet stärktes och utvecklades och dialog- och visualiseringsmetoder introducerades och prövades.

Bridge the gaps steg 1

Projektledare: Lunds kommun - Kommunkontoret Projektkontoret Brunnshög

Finansiär: Vinnova

Projektbidrag: 500 000 kr

Projekttid: april 2018 - december 2018

Partners: Lunds kommun, Kraftringen, Kärnhem, WSP, Sensative, ICA Fastigheter, Lunds universitet, Serneke

Så här skriver Sydsvenskan

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt