Digital Cities & Citizens

Lunds kommun: Framtida IoT-hemmet för ett självständigt liv

December 20, 2022

Hur kan man använda IoT för att se till att äldre och personer med funktionsnedsättning får större möjlighet att bo kvar hemma? Flera aspekter av den utmaningen undersöktes i projektet Framtida IoT-hemmet.

Vad krävs för att man ska kunna använda IoT-lösningar inom vård och omsorg med målet att öka möjligheten till kvarboende med bibehållen livskvalitet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning? I det här projektet fanns också ambitionen att förbereda inför test av IoT-lösningar genom att få en ökad kunskap om IoT-lösningar för både vård och omsorg och andra sektorer. Syftet var också att ge en fördjupad förståelse för tekniska och organisatoriska förutsättningar för att hitta bästa sättet att använda IoT-lösningar.

När projektet avslutades kunde man konstatera att samtliga mål uppfylldes. I projektet har man ”genererat en ökad förståelse och kunskap om vilka behov och faktorer som påverkar kvarboende. Vidare har det levererat ökad kunskap om vilka IoT-lösningar som finns på marknaden och hur dessa svarar mot identifierade behov. Det har också öppnat upp för kommande samarbeten med leverantörer då det resulterat i ett utökat nätverk. Projektet har gett en tydligare bild av vilka organisatoriska och tekniska förutsättningar som krävs för att använda IoT-lösningar. Sammantaget har också gett fördjupade kunskap om området IoT och vilka möjligheter som finns för verksamheten.”

Framtida IoT-hemmet

Projektledning: Lunds kommun

Projektfinansiär: Vinnova

Projektbidrag: 250 000 kronor

Projekttid: januari 2021 - november 2021

Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt