Digital Cities & Citizens

Smarta lösningar för offentliga miljöer

Inför den stora ombyggnaden av Lunds centralstation efterfrågar gatukontoret i Lunds kommun ett bra sätt att mäta flöden av människor och fordon. Ny intelligent teknik gör det möjligt att mäta på ett helt nytt sätt. Resultaten ska användas till att utveckla området, men kan också medverka till att man styr till exempel trafikljus så att de anpassas efter hur människor rör sig i staden eller ser till att taxi eller kollektivtrafik finns på plats när de behövs.

Runt centralstationen i Lund rör sig mängder av människor och fordon. Eftersom området runt stationen egentligen inte är anpassat för dagens stora flöden, finns det en stor utmaning att hantera situationen. Det gäller främst vid normal rusningstrafik men också vid störningar som avstängningar med mera.

Olika typer av sensorer kan sättas upp och mäta hur människor och fordon rör sig, men man kan även mäta andra parametrar. Det kan till exempel röra sig om mätningar av buller och luftföroreningar. Resultaten kan sedan utnyttjas utifrån vilka kvaliteter man önskar i staden. De metoder som används kan också ge en möjlighet även för andra städer att följa flöden i den egna staden och skapa möjlighet för en bättre stadsplanering.

Målet med satsningen är att bli den ledande regionen i Sverige på att använda innovativa IoT-lösningar inom offentlig verksamhet

Studien blir även en modell för hur en öppen sensorinfrastruktur kan se ut och för hur man kan göra en bra dataplattform som samlar in och tolkar resultaten. Målet är att skapa tjänster, metoder och processer som kan kopieras och användas av andra offentliga organisationer. Projektet är ett första steg i en större gemensam satsning på IoT- tjänster inom området och kopplar väl mot pågående arbete och strategier inom både Lunds kommun och Malmö stad.

I studien ingår förutom Lunds kommuns undersökning av den offentliga utomhusmiljön även en del som gäller den offentliga inomhusmiljö som genomförs i Malmö stad. Projektet syftar också till att hitta sätt för offentliga verksamheter att jobba agilt med att få ut innovativa IoT-lösningar i sitt arbete. De nya metoder och processer som studien resulterar i kommer att göra att verksamheterna på ett bättre sätt kan följa med i snabba förändringar samtidigt som man undviker felbeslut.

Konsortiet består av två stora kommuner, stora och små ledande IoT-företag med stark regional koppling samt representanter från akademi och institut. Man utnyttjar kraften hos de privata IoT-aktörerna och akademin för att ligga i framkant när det gäller beslutsmaterial samt teknik- och affärsval. Samtidigt stärker man möjligheterna för privata aktörer att förstå behov hos offentlig verksamhet och kunna få ut kommersiella produkter i den offentliga verksamheten.

Målet med satsningen är att bli den ledande regionen i Sverige på att använda innovativa IoT-lösningar inom offentlig verksamhet och är första steget i en gemensam satsning på IoT-tjänster som kopplar väl mot pågående arbete och strategier inom både Lunds och Malmö kommun.

Du kan även läsa och hitta mer info om digitalisering och IoT på IoT Severige.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt