Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun startar nu ett projekt som handlar om att förbättra sjuksköterskornas arbetssituation samtidigt som man ger brukarna större möjlighet att påverka sin vardag. Förhoppningen är att tekniska lösningar ska ge helt nya arbetssätt. Statliga Vinnova ser det som ett projekt med goda chanser att lyckas och går in och stöttar med bidrag.

Allt fler svenskar blir gamla och det ställer stora krav på vården. Samtidigt är det svårt att få tag på tillräckligt många utbildade sjuksköterskor. För att komma till rätta med den situationen kommer nu Lunds
kommun att leta efter digitala lösningar som kan stödja arbetsorganisationen.
Tanken är att man genom detta ska se till att sjuksköterskorna mår bättre och känner en ökad arbetstillfredsställelse. På så vis ökas också kvalitén på den vård- och omsorg som kommunen erbjuder.

‑ Vi hoppas på att kunna göra till en än mera attraktiv arbetsgivare, säger Susanne Frennert, projektledare på förvaltningen.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas och känna glädje av sitt arbete i kommunen. De ska känna att de utvecklas och att deras kompetens tas till vara på rätt sätt. Genom verklighetslabbet ges medarbetare och brukare möjlighet att upptäcka det ännu ej kända. För att bli inspirerad och få nya insikter är det viktigt att bli överraskad, ställd inför nya realiteter och upplevelser.

Bakgrunden till att Lund kan skapa
ett verklighetslabb är projektpengar från Vinnova. 

‑ Det känns jättebra att vi
fått projektet, säger Susanne Frennert. Det behövs extra resurser (pengar) för
att kunna ”think outside the box” och få utrymme till innovation. Vi vill
utmana invanda rutiner och förändra arbetssätt så att vi kan ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter och våra medarbetares kompetens. Vi vill fokusera på att brukaren/patienten blir en i
teamet och inte ett objekt som sätts i centrum.

I processen kommer man att titta på hur sjuksköterskornas
arbete kan organiseras på ett patientfokuserat sätt där sjuksköterskorna ges
möjlighet att arbeta nära sina patienter. Man kommer också att undersöka hur
man kan använda och utveckla digitala lösningar för att underlätta och
förbättra kommunikationen mellan olika vårdgivare samt förbättra
kommunikationen mellan sköterskorna och patienterna.

Verklighetslabbet kommer att bedrivas på tre av
förvaltningens kärnverksamheter: ett särskilt boende, ett hemvårdsområde och
ett boende för personer med funktionsnedsättning för att skapa möjliga
synergieffekter och för att ge stöd och verktyg inom de områden som behöver
stärkas.

Vård- och omsorgsförvaltningen
kommer också att vara med i en samverkansplattform där de ska  utbyta idéer kring möjligheter och hinder med
välfärdsteknologi och eHälsa med andra kommuner, forskare, leverantörer och
region Skåne.

Projektet beräknas vara klart i december 2019.  

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt