Future by Lunds nya normala

Nya insikter i Future by Lunds intervjuserie

Caroline Wendt
June 29, 2020

2020 blev annorlunda än vi tänkt oss och mycket av det vi tidigare sett som självklart har förändrats. Vilka strategier har varit framgångsrika för att klara krisen och vad är viktigt att tänka på när krisen är över? Vad betyder våra nya vanor ur ett innovationsperspektiv? Under juni startade Future by Lund en intervjuserie för att spana efter Future by Lunds nya normala. Här finns de första tio avsnitten samlade!

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar