Business, trade & Industry

Restaurangbranschen deltog i Lundasupports eftermiddagsfika

Caroline Wendt
February 19, 2021

Lundasupport bjöd på digital eftermiddagsfika för restaurangerna i Lund och flera av de större restaurangerna fanns med och diskuterade branschens utmaningar under pandemin. Medverkande restaurangägare vittnade om en svår kris där det kan vara fler än man anar som befinner sig nära en konkurs. Även representanter från bland annat kommunen och fastighetsägare deltog och stöttande aktiviteter från kommunen och Lundasupport redovisades. De deltagande digitala fikagästerna kom med farhågor och idéer för framtiden.

I en studio på väster i Lund arrangerades en eftermiddagsfika för restaurangbranschen i Lunds kommun. I studion fanns Lundasupports Lars Mattiasson, Christer Wallin från Lunds Nyföretagarcentrum tillsammans med Lana Persson, Restaurang Stortorget och Sven Larsson, Tegnérs matsalar. Sven Larsson är också representant i Visita södras styrelse (Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen) och ordförande i Lunds Hotell- och restaurangförening. Mötet var öppet för alla som ville delta, och ett trettiotal fikagäster fanns med framför sina datorer, däribland Martin Gynnerstedt från Trägårdhs Advokatbyrå, Annika Landfors, tillståndschef, Lunds Kommun och Fredrik Ljunghill, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Lund. Även representanter för fastighetsägarna fanns med.

Av diskussionen framgick tydligt att Lunds restauranger precis som restauranger på andra orter har drabbats hårt av pandemin och att det är viktigt att utlovade stöd kommer snart. Det finns på många håll en upprördhet över hur restriktioner drabbar branschen. Under mötet lyftes också många andra aspekter på krisen.

Några frågor om framtiden hämtade från diskussionen:

Hur kan samhället arbeta för att människor ska känna sig trygga att gå på restaurang igen? Finns en tveksamhet även när pandemin klingar av?

Lunds seriösa aktörer inom restaurangbranschen medverkar till att göra staden trygg. Vad händer om de försvinner och andra, kanske mindre seriösa, aktörer kommer in?

Företagens representation på restaurangerna har självklart sjunkit mycket. När kommer den igång igen? Gör deras minskade kostnader under pandemin att företagen har en lägre representationsbudget i framtiden?

Det finns risk för att det blir många personliga tragedier i spåren av nedläggning av restauranger. Hur tar man hand om konkursdrabbade ägare men också de anställda som friställs?

Några idéer från fikastunden:

Möjlighet att bli ”tisdagsgäst” på en restaurang – att abonnera på en plats en veckodag då få besöker restauranger.

”Öppna ytor som Lundagård för restauranger”.

Locka gäster genom att vara en covid-säkrad restaurang.

Länk till filmen

Arrangören Lundasupport består av tolv aktörer inom innovation och entreprenörskap i Lunds kommun som tillsammans erbjuder företag kostnadsfri rådgivning under pandemin. Ring 046-359 90 20 eller mejla lundasupport@futurebylund.se för att komma i kontakt med rätt person. Under våren kommer fler branscher, som närmast Butik & Handel och Besöksnäring, att ges möjligheter att delta i den digitala eftermiddagsfikan.

Inspelning av eftermiddagsfika.
...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar