Partner

E.ON

Beskrivning

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar i svensk energidistribution och förnybar produktion, i utvecklingsprojekt inom hållbara städer, transporter och kundlösningar.

Vi är med i Future by Lund därför att

Gränsöverskridande dialog och samarbeten är en nyckel till framgångsrikt innovationsarbete och Future by Lund är en plattform som möjliggör detta.

Våra fokusområden
• Prosumers
• IoT
• E-mobilitet
• Energieffektivisering
• Energiåtervinning
• Framtidens fastigheter
• Smart belysning
sammarbeten