Om oss

Om Future
by Lund

Vårt fokus

En tillgänglig innovationskultur

Future by Lund är en innovationsplattform som verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där. En grundläggande tanke är att vi inte kan lösa alla utmaningar själv, utan de som bor och verkar i staden och byn spelar en avgörande roll för hur den fungerar. Future by Lund består av partners från universitet, organisationer, kommun och näringsliv. De nya lösningarna levereras i samverkan mellan oss. Genom vårt arbete samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida och alla är välkomna att delta.
Future by Lund är en kreativ spelplan för en bättre framtid, i ständig rörelse och alltid på jakt efter nya lösningar som gör världen lite bättre. På vår plattform korsbefruktas nytänkande och idérikedom med erfarenheter och kunskap, vilket ger en stabil grund för framtidens smarta innovationer. Vår vision är att skapa en tillgänglig innovationskultur där kunskap kan cirkulera fritt. Vårt maskineri består av ett rikt nätverk som tillsammans tar till vara på de möjligheter som finns. En smart stad handlar inte i första hand om att installera tekniska system - utan börjar med människor. Det handlar om att använda teknologi och data på ett genomtänkt sätt för att fatta bättre beslut och skapa bättre livskvalitet i staden. Därför vill vi vara en mötesplats där olika världar samarbetar för att forma idéer, bygga kunskap och få innovationer att växa. Detta kallar vi för innovationskultur.

Future by Lund verkar lokalt i Lund med omkringliggande byar, men också med såväl nationella som internationella kontakter och samarbeten. Vi träffar regelbundet andra städers innovationsplattformar och hubbarna inom IoT Sverige.

Fokus ligger på utmaningar som har betydelse för utformningen av hållbara samhällen. Livskvalitet i staden innebär bland annat trafiksäkerhet, minskad tider för pendling, ren miljö, minskade klimatutsläpp, hälsa, entreprenörskap, fler sociala kopplingar, ökat digitalt deltagande, nya jobb och minskade omkostnader. I Future by Lund har vi samlat utmaningarna till fem fokusområden: Digital Cities & Citizens, Moving Things & People, Future Living & Spaces, Ideas for Society och Creatives & Changemakers. Inom våra fokusområden skapar vi olika pilotprojekt och testmiljöer.

Creatives & Changemakers

System, idéer och teknik gör förändring möjlig, men människor får det att hända. En stad i förändring behöver kreativa och drivande individer både inom företag och organisationer, men även i form av drivande medborgare. Future by Lund driver aktiviteter som ger möjligheter och gör det enklare för individer med initiativ att få saker att hända. Exempel på sådana aktiviteter är etablering av kreativa hubbar och mötesplatser, stöttning av intraprenörer i större företag och organisationer samt samverkan med inkubatorer, acceleratorer och start-ups.

Digital Cities & Citizens

Sensorer, sammankopplade datakällor och mobildata formar grunden för realtidsstaden. I Future by Lund arbetar vi med lösningar för den framtida staden vilka bygger på realtidsinformation där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalitet. Detta gör även att staden blir mer öppen, bidrar till att mer delaktighet skapas och till att demokratin i en bredare mening ökar. Här arbetar vi bland annat med digitala boendeplattformar, styrning och förståelse av mobilitetsflöden, miljöinformation i staden samt ökad säkerhet för cykeltrafik.

Future Living & Spaces

Future by Lund arbetar med nya boende- och arbetsplatskoncept som kombinerar olika tekniska lösningar med nya beteendemönster, till exempel inom mat, mobilitet och konsumtion. Koncepten skapar nya kvaliteter för individer och för människor i sociala sammanhang, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling. Här arbetar vi med bland annat biocentriskt inomhusljus samt resilienta, cirkulära och klimatneutral lokala lösningar för energi och vatten.

Ideas for Society

Bra nya idéer förflyttar vårt sätt att tänka - väl genomförda projekt förändrar samhället. Inom Future by Lund letar vi ständigt efter nya utmaningar, idéer och teman som bidrar till förändring, innovation och hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om att lära av rymden och rymdteknik för att bli mer resilient på jorden.

Moving Things & People

Mobilitet och olika flöden är några av stadens viktigaste funktioner men är samtidigt också några av de svåraste utmaningarna. Inom Future by Lund arbetar vi med projekt med flera olika fokus. Ett är att lösa omedelbara utmaningar som klimat, utsläpp, buller och säkerhet. Här arbetar vi framför allt med elektrifiering av stadens transporter. Ett annat fokus är attraktiva mikroflöden (gång, cykel, elsparkscyklar med mera) som är en del av att skapa en mer hälsosam och meningsfull livsstil i staden. Vi fokuserar också på olika tjänster och lösningar som levererar mobilitet som en tjänst samt på agil planering- och realtidsstyrning av stadens flöden.

Se våra projekt
Hur vi jobbar

Staden som testarena

I Future by Lund kan vi tillsammans med universitet, stad, organisationer och näringsliv skapa framtiden genom att erbjuda Lund som testbädd. Genom att delta i utvecklingsprojekt får våra partners möjlighet att testa sina idéer och pröva dem mot marknaden. Vi samarbetar för att ge hållbara lösningar åt invånare men också för att skapa innovativa städer och för att lösa globala utmaningar. Tillsammans utforskar vi möjligheter, identifierar behov, utvecklar, inspirerar och leder nya kvalitativa innovationer och affärsmodeller.

Vår arbetsfilosofi bygger på tre steg - Forma, Kunna och Göra. Vi försöker ställa frågorna rätt för att forma och identifiera behov och drivkrafter som ger idéer och möjligheter. Vi arbetar med allt från att hitta och identifiera marknader, testa prototyper, bygga nya partnerskap och att matcha idéutveckling och forskning till att finslipa detaljer och bygga kommunikation. Oavsett vilket stadie eller vilken fas våra partners är i hjälper vi dem att forma, kunna och göra.

Forma

Identifiera behov & drivkraft
Utforska & se möjligheter  
Kombinera & se potential  
Mindset, varumärke & kultur  
Bygga och stödja nätverk och koppla ihop individer  
Skapa kopplingar mellan samhälle, trender, behov och teknik

Kunna

 Identifiera, stödja & vägleda innovationsförmågor
Hitta & initiera marknader  
Strukturera & identifiera kunskaps- & resursbehov, erbjuda kompetenshöjning  
Engagera industriella nätverk, koppla in forskningsresurser samt bygga samverkan  
Använda nya verktyg, samarbetsmodeller och affärsmodeller
 Kommunicera & informera

Göra

 Testa prototyper
 Lansera lösningar för marknadsbrister vad gäller kapital, arbetskraft, info mm  
Initiera och testa utmaningar i olika sammanhang  
Skapa underlag för investeringar & upphandling 
Lyfta in rätt personer & vägleda

Vår stad

Innovativa Lund

I Lund har vi en mycket speciell och öppen lekplats för innovativa idéer. Det är ingen slump att banbrytande idéer som Bluetooth, den konstgjorda njuren, astmamediciner, cykelhjälmen Hövding och ultraljud alla föddes i Lund. Lund är en stad som präglas av ungdom och studenter, en speciell humor och en tillåtande stämning - en riktigt bra mylla för en innovationskultur!

Under de kommande åren kommer Lund att bli en nationell och internationell arena för innovativ och hållbar stadsutveckling och för tester och pilotprojekt i skarpt läge. I Lund byggs de två största forskningsanläggningarna kopplat till materialforskning i Sverige — MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) som också är en europeisk forskningsanläggning. Detta gör att Lund axlar en allt större roll som en internationell plats för kunskapsutveckling. Samtidigt är staden liten, vilket ger fördelen att det är nära till allt och alla.

I Future by Lund finns partners som samverkar i olika konstellationer. Dessa samarbeten har lett till många goda resultat inom projekten. Ännu viktigare är att de nya konstellationerna också kan leda till resultat som var omöjliga att förutse när arbetet inleddes. I till exempel projektet Future living samarbetade bland annat energibolaget E.ON med Medicon Village Science Park och det ledde i förlängningen till att en energiinnovation kunde realiseras. Medicon Village blir nu testplats och internationell demonstrationsmiljö för E.ONs nya energisystem Ectogrid, som tar hand om lågtempererad överskottsvärme och fördelar den dit den behövs. Förhoppningen är att detta ska kunna minska energitillförseln in till området med 70 procent. Det här är bara ett av många exempel på hur Future By Lund har skapat hållbara och innovativa samarbeten. Framtiden kommer att utvisa vilka ytterligare innovationer som blir möjliga genom plattformen.

VÅRT AVTRYCK

Future by Lund i siffror

2018 hade Future by Lund 45 formella partners och över 70 delaktiga organisationer. Utöver detta har vi medverkat till att projekt och initiativ dragits in till Lund. Varje månad kommer i snitt två förfrågningar om internationella samarbeten och konferenser. Dessutom skrivs regelbundet vetenskapliga artiklar och rapporter om Future by Lund.

En krympande sfär

I en värld med ökande globalisering och teknikutveckling upplever de flesta organisationer en minskad kontroll av sin omgivning och det som påverkar organisationen och dess potential. Förväntningarna från omgivningen på organisationen kanske inte matchar vad som är möjligt och genomförbart. Allt större utrymme ligger utanför den egna organisationens sfär.

Nya möjligheter

Osäkerhet och glapp mellan möjligt och förväntat mandat kan man möta genom ökad kontroll eller med olika sätt att kliva ut i den osäkra zonen.  Genom att starta nya samarbeten, till exempel genom samverkan i olika projekt, kan organisationer öka sina möjligheter att gå utanför sin egen organisations sfär. Det här kan skapa otraditionella lösningar, möjligheter på nya områden och delade risker. Future by Lund verkar för att flera aktörer ska våga lämna sin komfortabla zon och tillsammans börja experimentera med nya tekniker och kunskaper för att möta framtiden.

Att skapa med andra

Men det slutar inte med att bara förstå framtiden. Vill du verkligen skapa nya lösningar, utforma nya idéer och utveckla nya affärsmodeller anser vi att du måste göra det i samverkan med andra. Det är när man samskapar och har roligt med andra som man hittar nya innovationer.

Utanför
comfort zonen

I en allt trängre värld där fler aktörer är i jakt på nya idéer och lösningar blir även misstagen fler. Man vågar inte göra fel eller så försöker man skydda sina tillgångar ännu hårdare. Vår åsikt är att du måste våga lämna din Comfort zon och börja experimentera med nya tekniker, kunskaper och nya aktörer för att själv kunna förstå framtiden.

team

Vi som jobbar på
Future by Lund

Vi är ett mångsidig team med bakgrund i både den privata och offentliga sektorn.

Peter Kisch

Verksamhetsledare

Per Persson

Senior advisor Lunds kommun

Katarina Scott

Projektledare

Emily Wise

Följeforskare

Charlotte Lorentz Hjorth

VD Future by Lund

Caroline Wendt

Kommunikatör

Anders Trana

Projektledare
Partners

Våra medlemmar och partners

Nedan hittar du organisationer och företag som är medlemmar och projektpartners och som på olika sätt medverkar i Future by Lund.

medlemmar
Projekt Partners & Future by Lund Friends