Partner

Skanska

Beskrivning

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare.

Vi är med i Future by Lund därför att

Att samarbeta med Future by Lund ser Skanska som naturligt sätt att samverka med lokala krafter för att främja utveckling och innovation. Det passar väl med vår vision där vi säger att vi vill bygga ett bättre samhälle. Vi vill bygga hållbart, smart och långsiktigt och vi ser samarbetet med Future by Lund som en utmärkt plattform för detta.

Våra fokusområden
sammarbeten