Partner

Trivector Traffic

Beskrivning

Trivector, med rötter i Lunds Tekniska Högskola har idag nästan hundra medarbetare och tre verksamhetsbolag. Samtliga drivs av ett vetenskapligt tänkande, inriktat på praktiska resultat samt ett stort och äkta engagemang. Vi ser till att aktuell forskning, vår egen och andras, används i praktiken inom företag och organisationer där den kan göra skillnad. I Trivector Traffic hjälper vi våra kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Vi gör det främst genom konsultinsatser, forskning och utbildning. Trivector System ger hundratusentals nordiska trafikanter tillförlitlig trafik- och störningsinformation – via talenheter och digitala skyltar, över internet och mobiltelefoner. Trivector LogiQ stärker kunders konkurrensförmåga genom att förbättra ledning och utveckling av deras processer.

Vi är med i Future by Lund därför att

Trivector deltar i Future by Lund för att tillsammans med andra utveckla smarta lösningar som bidrar till hållbar stadsutveckling. Vi vill öka vårt samarbete med andra aktörer i regionen och också utveckla nya erbjudanden.

Våra fokusområden
sammarbeten