Partner

Umbilical Design

Beskrivning

Umbilical Design samverkar både med NASA och European Space Agency, ESA, med fokus på att kommersialisera rymdforskning för att utveckla hållbara produkter och tjänster, primärt för svensk industri. Umbilical Design är kontrakterat av European Space Agency, ESA, som 1 av 15 Technology Transfer Brokers inom nätverket ESA Technology Transfer Network. Umbilical Design har blivit utnämnda av ESA som ”lead” inom Construction & Furniture för nätverket. Uppdraget från ESA innebär att visa hur design, teknik och material från rymdindustrin kan överföras till hållbara lösningar inom svensk industri och samhälle. Umbilical Designs fokus är design och arkitektur inom rymdsektorn, extrema miljöer och globala utmaningar. Umbilical Design har 15 års erfarenhet inom rymdindustrin och är även med i Space Architecture Network som 1 av 40 medlemmar i världen. Umbilical Design grundades av Cecilia Hertz, Sveriges enda rymddesigner.

Vi är med i Future by Lund därför att

Våra fokusområden
sammarbeten