Future Living & Spaces

Att återanvända byggnader

Caroline Wendt
April 12, 2017

Ska det bli en saluhall, en kreativ verkstad eller ett citylab i värmeverkets lokaler på Klostergården? Svaret är att allt kanske kan få rymmas om det blir en ny mötesplats i den gamla industrilokalen.

Vesna Vasiljkovics är projektledare på stadsbyggnadskontoret i Lund, och hon har kopplat in Malmö Högskola för att få idéer till det nya värmeverket. Sex grupper av elever från programmet för Arkitektur, visualisering och kommunikation bjöds in för att skapa förslag som passar för värmeverkets lokaler och som erbjuder en samlingsplats för boende på Klostergården och i Lund.  Tanken är att man ska kunna erbjuda en kreativ knytpunkt men också skapa en nod och en motor för stadsdelens vidareutveckling.

Idéförlsag och presentationer på Stenkrossen i Lund av Arkitektur, visualisering och kommunikationstudenter på Malmö högskola.

-Ungdomar och studenter utgör en tredjedel av befolkningen i kommunen och det finns ett stort behov av mötesplatser för den här gruppen, berättar Vesna Vasiljkovic. Det är viktigt att satsa på alternativa miljöer, kulturella inkubatorer och miljöer överlag som har låga trösklar där gruppen vill delta. Runt omkring värmeverket finns ett trettiotal idrottsföreningar och det är intressant att utforska deras roll i den här processen.

verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer...

Flera av studenternas förslag innehåller olika varianter av ett citylab där aktörer som Lunds kommun, Lunds universitet, Kraftringen, representanter från näringslivet med flera tillsammans med de boende och föreningslivet kan utveckla olika platser i staden. Man skulle kunna tänka sig kreativa workshops med tillgång till Minecraft (ett virtuellt byggande), lego, klossar, modellering och virtual reality. Tänkbart är också en samhällsverkstad som skulle bli en arena för medborgarna att uttrycka sig i samhällsfrågor.

‍Idéförslag Södra Verket, av Anna Paulsen, Julia Jones, Tor Brisfjord och Samuel Svensson på Malmö högskola.

För många av studenterna är det viktigt att mötesplatsen rymmer något som har med mat att göra. Värmeverket skulle kunna innehålla en restaurang eller samla flera mikrorestauranger. Ett alternativ skulle vara en saluhall med råvaruförsäljning, eventuellt från lokala producenter. 

Värmeverket skulle också, precis som Stenkrossen, kunna blir en Makerspace, vilket är en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Det är tänkbart att man skulle kunna koppla detta till olika tema och då skulle besökarna kunna skapa utställningar ihop. Det finns också tankar på en innovationsplattform eller en ”Think Tank” som kan beskrivas som en lös sammanslutning som vill påverka den politiska opinionen. Studenterna har också presenterat nya dynamiska utrymmen. Lokalen skulle vara flexibel och kunna innehålla utställningar, workshops, ytor för filmvisning och föreläsningar.

"Samtidigt som vi människor söker efter självförverkligande och är mer individualistiska, digitala och anonyma, ökar också vårt behov av sammanhang och det kollektiva"

Några av studenterna har tankar för hur den nya mötesplatsen skulle kunna växa fram. Första steget skulle kunna vara en ljusinstallation för att väcka intresse, därefter kunde man engagera de kringboende genom utställningar, workshops och filmvisning. Först därefter skulle det vara dags för en renovering av lokalerna som sedan skulle kunna rymma citylab, restaurang och multifunktionella ytor.

Idéförslag Södra Verket, av Anna Paulsen, Julia Jones, Tor Brisfjord och Samuel Svensson på Malmö högskola.

-Samtidigt som vi människor söker efter självförverkligande och är mer individualistiska, digitala och anonyma, ökar också vårt behov av sammanhang och det kollektiva menar Vesna Vasiljkovic. Samhällsfrågor engagerar och människor organiserar sig kring idéer, utvecklar dem till konkreta handlingar och ibland även till verksamheter. Där finns det en ny urban gemenskap som studenterna försökt att fånga.

Skaparkollektivet Forma är också intresserade av att samverkan med omkringliggande skolor för att aktivera ytor runt omkring Värmeverket genom gemensamt skapande. Om det blir aktuellt att göra Värmeverket till en ny mötesplats på Klostergården kommer det sannolikt att bli en kombination av flera av dessa idéer som genomförs.

-Idéerna inomhus och utomhus kan samexistera, stärka varandra och växa ihop, säger Vesna Vasiljkovic. Vi kan kombinera flera förslag till ett koncept. Och vi ser en fantastisk möjlighet där flera aktörer kan tillföra olika lager till platsen.

 
Related videos to category:
Future Living & Spaces
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar