Innovation

Boston – en plats som passar Lund

Peter Kisch
October 28, 2019

En delegation från Lund åkte under några dagar i september till Boston och besökte bland annat Greentown labs, nanolab och företag i Life science-sektorn men undersökte också hur man i staden arbetar med innovationer, start ups och inkubatorer. Ett konkret resultat är att Cleantech Scandinavia, Medicon Village och Greentown labs fortsätter att bygga ett samarbete kring softlanding för Cleantechföretag. MIT visade sitt arbetat med sensorer och digitalisering. Resan gjorde det tydligt att Boston är en mycket dynamisk och intressant plats med relevanta samarbetsmöjligheter för Lund.

Reserapport Boston – Future by Lund/ Lunds Kommun

Medverkande: Anders Almgren, Fredrik Ljunghill, Per Persson, Peter Kisch (Lunds Kommun) Magnus Agerström, Laura Fostinone (Cleantech Scandinavia) Kerstin Jakobsson och Erik Jagesten, Medicon Village, Ebba Fåhraeus, SmiLe, Maria Skarin – E.ON och Dan Zethraeus - Elonroad

Tisdagen 17 september

Bostonområdet har ett stort antal (ca 100) inkubatorer och innovationscenter, som alla hjälper till med kontor, lab, mentorprogram och kopplingar till nyckelaktörer (t.ex investerare) som hjälper start-ups och nyetableringar att växa. Joan Popolo (ACTION Innovation Network) och Chris Ilsey (North Shore InnoVentures) gav en presentation av tech-inkubatorerna inom ACTION Innovation nätverket, var de är lokaliserade och vilket fokus man har. Presentationen innefattade även hur Massachusetts/Boston arbetare med så kallade soft landing-program. Dessa erbjuds till internationella start ups som är intresserade av att etablerade sig i USA genom att använda de kontakter och resurser som finns i Boston.

På MIT Senseable City Laboratory berättade Kevin O’Keefe och Sebastiano Milardo om labbets verksamhet. Genom nya teknologier och möjligheten att kombinera olika lager av data(från sensorer, satellitdata mm) kan vi idag genera ny digital information om byggd infrastruktur, flöden, rörelser och aktiviteter i staden. Sättet vi beskriver och förstår städer ändras radikalt – precis som de verktyg och arbetssätt vi använder idag. Labbet blandar olika kompetenser: designers, stadsplanerare, ingenjörer, biologer, matematiker och humanister. I labbet deltar offentliga aktörer, företag, invånare och olika samhällsnätverk. Nya sätt att genom digitalisering och data förstå, agera i, designa, planera och besluta om staden är tänkta lösningar. Vi fick bland annat se exempel på hur man använde sensorer på taxibilar för att mäta partikelutsläpp i större städer samt hur man mäter vibrationer i broar för att få en early warning om de behöver större underhåll (eller om det var risk för skada). Det intressanta var inte själva sensorerna utan snarare hur man med beräkningar och matematiska angreppssätt kunde förenkla och förstå komplexa informationsmiljöer och samband. Vi såg en direkt koppling till projektet Smarta Offentliga Miljöer som drivs i Lund.

Carl Thompson och Mark Beals presenterade MIT Materials Research Lab. Labbet har ett fokus på energiomvandling, kvantmaterial, spintronics, photonics, metaller, integrerade mikrosystem, biogeler, funktionella fibrer med mera. Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning som siktar mot att upptäcka och skapa materiallösningar som ger förbättrad prestanda eller ger nya möjligheter för att lösa existerande utmaningar för industri och samhälle. Det som imponerade var ett tydligt fokus på att skapa förändring i samhället. MIT har samlat ca 140 000 alumnistudenter. Av dessa har ca 35 000 varit involverade i entreprenöriella satsningar. Värdet av detta uppgår ungefär till Schweiz hela BNP.

NanoLab är inte en disciplin eller fakultet i sig, utan en gemensam resurs (lab, renrum, maker space med mera) som används av alla forskare på MIT. Man vill inte att forskarna ska ha kontor på NanoLab utan dessa finnas ute på fakulteterna. Ca 20 procent av MIT forskare använder NanoLAb för att syntetisera och manipulera molekyler och atomer med häpnadsväckande precision. Detta används tillämpningar som datorteknik, kommunikationsteknik, energi, medicin, vård, tillverkningsindustri, miljöteknik med mera. Det finns en koppling till NanoLund vid Lunds Universitet som är ett liknande initiativ.

På kvällen deltog gruppen i ett kvällsmingel på Wilmerhale i centrala Boston där en delegation från Holland och Sverige deltog, ca 100 personer. Allt var ordnat av Svensk-Amerikanska Handelskammaren, Svenska Ambassaden, Holland Innovation Network, Cleantech Scandinavia och Innovation Quarter.

Onsdagen 18 september

Under onsdagen var vi på ett heldagsevent på Greentown Labs, som är en inkubator/accelerator för Greentechföretag. Dagen inleddes med ett antal presentationer, bland annat av Anders Almgren (2:e vice ordförande i Lunds Kommunstyrelse). Därefter presenterade ett 30 tal greentech bolag sina idéer för investerare. Eventet avslutades med mingel och informella diskussioner.

Torsdagen 19 september

På torsdagen var det först fokus på Life Sciencesektorn i Bostonområdet. Dagen inleddes med ett möte med Sandhya Iyer på Mass Life Sciences Center, som fokuserade på att få Life Science sektorn att växa samt att stötta etableringen av olika innovativa bolag i Massachusetts området, till.exempel  soft-landing program. .

Därefter besökte vi Lab Central och träffade Luke Wallrich och Johannes Fruehauf. Lab central är en 7000 m2 stor innovationshub och start-up miljö för life-science och biotechföretag. Den innehåller lab och kontor för ca 60 start-up företag och 200 forskare och entreprenörer.  

Efter LabCentral var det dags för Mass Robotics. Detta är en innovationshub och ett labb för startups som fokuserar på robotik och uppkoppling. Speciellt fastnade vi för bolaget som sysslade med robotmöbler.

Dagen avrundades med ett möte hos Borgmästaren för Sommerville City (en av kommunerna i Bostonområdet) Joseph Curtatone.

Sammanfattande intryck och fortsättning

Boston är en mycket dynamisk och intressant plats. Här finns en hel del bra aktörer och relevanta samarbetsmöjligheter för Lund.

För vår del kan samarbetet fortsätta i följande spår:

1. Stötta samverkan mellan Cleantech Scandinavia och Greentownlabs genom etablering av ett så kallat soft landing program.

2. Möjlig samverkan mellan labcentral och Medicon Village kring Biotech launchpad.

3. Samarbete med Lund kring smarta material.

4. Samarbete med Sommerville city om teman kring smarta hållbara städer.

Future by Lund och övriga inblandade organisationer kommer att arbeta vidare för att utveckla samarbetet med Boston. Vill du vara med? Kontakta Peter Kisch.

Se bildspel från Boston:

Bilder Peter Kisch och Laura Fostinone, Cleantech Scandinavia

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar