Innovation district

GIID analyserar hur lyckade innovationsdistrikt organiseras

Caroline Wendt
August 14, 2023

Som ett led i arbetet med Lund som innovationsdistrikt är Future by Lund med i The Global Institute on Innovation District (GIID), en internationell sammanslutning för städer som arbetar med utveckling av sina innovationsdistrikt. Under sommaren släppte GIID forskningsrapporten “Why Governance Matters: An analysis on how innovation districts are organizing for success”. I denna ges bland annat exempel på olika typer av organisering av innovationsdistrikt och vilka nyckelfaktorer som kan vara viktiga att arbeta med.

Hur jobbar Lund med sitt innovationsdistrikt? Lunds universitet och Lunds kommun har gett Future by Lund med partners i uppdrag att katalysera arbetet med att samskapa Lund som internationellt innovationsdistrikt. Arbetet görs bland annat för att vi i Lund tillsammans ska öka kapaciteten att lösa komplexa och delade utmaningar. Arbetet utgår från en styrgrupp som består av Anders Almgren, Lunds kommunstyrelses ordförande, Pia Kinhult, ESS och Kristina Eneroth, vicerektor på Lunds universitet.

I ett innovationsdistrikt (ID) är det summan av olika verksamheter och hur de arbetar tillsammans som spelar roll. I Lund finns flera science parks, som Medicon Village, Ideon Science park och Science Village, ett högt rankat universitet, de stora forskningsanläggningarna MAX IV och (snart) ESS, en kommun som arbetar med klimatneutralitet och många både små och stora företag. Det finns djup specialisering och kunskap i staden. För att ytterligare vässa Lunds innovationsdistrikt behöver man hitta korskopplingar mellan de olika verksamheter och att man lokaliserar var det finns luckor och hur de ska fyllas. I detta arbete kommer analyser och erfarenheter från GIID och deras nätverk bestående av ett fyrtiotal städer i hela världen att vara viktiga.

I en ny rapport pekar Julie Wagner, GIID, på att det finns tre modeller för hur innovationsdistrikt världen över organiserar sina intressenter i. Det tre kallas för Mission-driven formal entities, Formal alliance och Informal partnership and ’organized teams’.

Peter Kisch är verksamhetsledare på Future by Lund som katalyserar Lunds arbete med innovationsdistrikt. Hur är Lunds innovationsdistrikt organiserat?

-Jag skulle säga att vi i nuläget är ett exempel på den tredje formen, det informella partnerskapet. Vi är ett lösare sammansatt distrikt som just nu bygger kunskap men på sikt kan jag se att vår organisation kan bli mer formell. Många andra ID har börjat med en informell organisation där man bygger ihop det man har. Inom Future by Lund har vi sedan många år tillbaka arbetet med en modell för multistakeholder governance och vi tar med oss erfarenheter av detta till arbetet med innovationsdistrikt.

Katarina Scott är projektutvecklare i Future by Lund och har arbetet med innovationsdistrikt sedan 2018.

- I Lund är det inte en aktör som äger allt utan innovationsdistriktet består av många aktörer med ett delat ägande. Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet är stora spelare men kan ändå inte bestämma över privata fastighetsägare och företag och samma sak gäller förstås tvärtom. Det gäller att vi hittar en modell som gör att vi alla kan samarbeta.

I forskningsrapporten pekar Julie Wagner också på hur man genom olika strategier kan stärka värdeerbjudandet i ett innovationsdistrikt. Det kan vara att göra strategiska investeringar för att stärka forskning och utveckling, att designa stöd för att hjälpa start-ups och scale-ups samt göra planer för hur man ska kunna dela på dyr innovationsinfrastruktur men också hur man kan göra för att attrahera, behålla och utveckla talanger och för att systematiskt stärka jämställdhet och inkludering.

- Innovationsdistrikt är inte en marknadsföringsaktivitet utan är ett sätt att skapa tillväxt genom att arbeta systematiskt tillsammans mellan innovationsaktörer, menar Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Future by Lund. Utmaningen är att optimera interaktionen mellan hårda faktorer (testbäddar, anläggningar och byggnader) och mjuka faktorer (människor, kapital och idéer), dessutom med hänsyn till att vi arbetar med att kombinera offentliga och privata verksamheter. (public/private)

GIIDs forskningsrapport.

Related videos to category:
Innovation district
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar