Innovation

Har labbens bästa tid redan varit?

Caroline Wendt
October 30, 2017

Nesta bjuder in till att delta i deras konversation om framtidens innovations- och utvecklingslabb. Inför UNDP-Nestas tvådagars konferens "Istanbul Innovation Days" (31 oktober-1 november) vill man både reflektera kritiskt över vilken effekt som dagens innovationslabb har och dessutom överväga hur framtida riktlinjer kan se ut.

På sin blogg kommer Nesta att dela sina reflektioner, identifiera behov och föreslås vilka åtgärder som ska vidtas. Där kommer man dessutom ta emot synpunkter från alla som har något att tillföra i ämnet.Forskarna som Nesta engagerat menar att labbens bästa period kanske redan är passerad. Enligt författarna finns en frustration inom rörelsen för att man till exempel inte kan skapa utrymme för politiska möjligheter och att man inte kan komma från de snabba lösningarna till att ta itu med komplexa utmaningar. De ser att innovation kan skapa resultat, men det är inte naturligt inbakat i organisationernas DNA. Å ena sidan ser man labb som har blivit en del av etablissemanget, men från den positionen misslyckas de att utmana det. Å andra sidan ser man labb som fortsätter att fungera vid kanten av etablissemanget, men som inte kan flytta till en mer central position. I framtiden kan man behöva ompröva hur labben ska fungera, menar artikelförfattarna, och för att göra det kan man behöva definiera vad labben borde vara för att bli mer effektiva förändringsmedel. 

Artikelförfattarna menar också att man bör omformulera begreppet labb genom att betrakta en organisatorisk form som är mer omfattande. Det ska vara en form som tar hänsyn till de villkor, metoder och strukturer som behövs för att ändra systemet. Man vill också tänka på labben mer som en rörelse vilket innebär att man måste skapa utrymme för experiment och radikala lösningar. En av de saker som man kan föreställa sig kommer att krävas är en något som vi i Future by Lund känner oss väldigt bekväma med. Man vill att labben förflyttar utmaningarna utanför en enskild institution och istället samlar flera aktörers som löser komplexa frågor tillsammans. Detta, skriver artikelförfattarna, innebär att man skapar en samverkansskapande innovationsförmåga.

Evenemanget i Istanbul den 31 oktober-1 november kommer att bli ett tillfälle att testa några olika hypoteser med en grupp av utövare och att öppna samtalet med labbverksamheten i stort.

Photo: studyclerk.com.

Related videos to category:
Innovation
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar