Innovation

Japanskt innovationsarbete skapar nytta i Lund

Caroline Wendt
October 4, 2017

Lund som själva platsen för innovationer var i fokus när en japansk delegation, studenter och representanter från Lunds kommun, akademi och företag hade en workshop på Skissernas museum i Lund under tisdagen. Arbetet syftade bland annat till att bidra till processen med att skapa ett platsvarumärke för Lund.

‑ Välkommen, ”pioneers of the Future”, sa Professor Emeritus Leif Edvinsson vid Ekonomihögskolan i Lund. Leif stod tillsammans med Lunds kommuns Karl McFaul för ursprungsidén till arrangemanget. Nu vill vi vill höra vad ni gör i Japan för att skapa prototyper, fortsatte han, detta är nästa steg för Lund mot att bli en Wiseplace.

Wiseplace är att uttryck som den japanska innovationsvärlden använder för att beteckna en plats som är mer än ”smart”. Den japanska professorn och innovationsledaren Noboru Konno delade med sig av sina erfarenheter från Japan. Han talade om begreppet ”Ba”, den föränderliga kontext som man kan knyta till en plats, organisation eller en relation. Konno talade om vikten av att känna till och förmedla sin ”Ba”.

Professor Noboru Konno.

‑ Lund har mycket attraktion ur kulturell aspekt, menade Noboru Konno. Man behöver en bra kultur för att genomföra innovation. Lund skapar samhällsinnovation inte bara i labb utan också i samhället, och eftersom jag känner till Leif Edvinsson och hans arbete är det är stort för oss att nu vara i Lund.  Dessutom är det Nobelprisvecka och det är verkligen en bra tid för en japan att vara i Sverige. Sverige är ett innovationsland och det är kul att se i verkligheten.

Workshopen arrangerades tillsammans med företaget Divine Robot som demonstrerade sitt arbete med VR-teknik, digitala plattformar, "Machine Learning" och Artificiell Intelligens för framtidens arbete för deltagarna. Bland annat fick deltagarna ta en virtuell tur ut på en planka, 200 meter upp i luften. Entreprenören Henrik Jönsson från företaget var också med bland talarna för att ge ett annorlunda perspektiv på innovationssystem.

Henrik Jönsson, grundare av Divine Robot.

 ‑ Jag ser mig som en representant för gräsrotsnäringslivet, säger Henrik Jönsson. Det finns omfattande forskning om innovationssystem som visar att det inte finns några bekräftande resultat eller belägg för det centrala antagandet att innovation huvudsakligen uppstår genom kombinationen universitet-företag. Tvärtom tror jag att frånvaron av statlig inblandning hjälper gräsrotsinnovation. Men jag välkomnar utbyte och samtal, för jag menar att diskussionen blir mer värdefull om man kompletterar med en kritisk röst.

Lunds varumärkesstrateg Karl McFaul organiserade dagen. För honom var det viktigt att arbetet skulle ge impulser till arbetet med Lunds utveckling som ekosystem för innovation.

‑ Jag var överraskad över det engagemang som var under workshopen och det blev mycket material som Lund kan ta vidare i arbetet med platsvarumärket. Dessutom tycker jag det var intressant att se responsen från japanerna och hur intresserade de blev av Lund som plats. Det blir ju så att man speglar sig i deras upplevelse och får upp ögonen för vilken unik och fantastisk plats vi bor på!

Related videos to category:
Innovation
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar