City of Lund

Lund Grand Prix

Caroline Wendt
April 26, 2017

Den fjärde maj är det dags för Lund Grand Prix - Lunds kommuns stora mötesplats för näringslivet. I år uppmärksammas universitetets 350-årsjubileum. För att inspirera bolagen har kommunen valt roliga, banbrytande och tänkvärda föreläsningar av forskare och experter. Arrangemanget är så populärt att det i princip är bokat till sista plats.

En gång om året samlas de olika aktörerna inom näringslivet i Lund för att träffa varandra och inspireras av föreläsare.

‑ För Lunds kommuns del är det viktigt att lyfta fram betydelsen av ett starkt näringsliv och att visa att vi från kommunens sida tar näringslivsfrågorna på allvar, säger näringslivsutvecklare Tove Möller Andersson.

”Det är Lunds förmåga att under tusen år knyta olika delar av världen och olika kompetenser i samhället till vår stad som har byggt vår unika position som lärdomsstad, företagarstad och kulturstad,”

Årets inspiratörer är hämtade både inom Lunds kommungräns och utanför. Invigningstalare är kommunalrådet Anders Almgren och kommundirektör Anette Henriksson som båda pratar om näringslivsutveckling i Lund. Komikern, vetenskapsjournalisten och hedersdoktorn vid LTH, Karin Adelsköld, är moderator och bjuder dessutom på egna erfarenheter om den digitala utmaningen i näringslivet. Micael Dahlén har blivit kallad för ”rockstjärneprofessorn” men är egentligen professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är framröstad till Sveriges mest populära talare och krossar ekonomiska myter och kommer att tala om att sluta arbeta och bli lycklig. Fairooz Tamimi från Innovation Skåne har utvecklat och drivit storskaliga, tvärkulturella projekt och kan berätta utifrån egna erfarenheter som utrikes född företagare.

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds tekniska högskola, står för ett oväntat inslag när han berättar om kemin som förvandlar molekyler till känslor. I Lund utvecklas just nu en elbil som kan komma att bli framtidens fordon – och grundaren Lewis Horne pratar om hur det är att gå ifrån de förutsättningar som ses som på förhand givna. Anna Stenstam, som är vd på CR Competence och doktor i fysikalisk kemi på Lunds universitet, visar hur man kan förena akademi, näringsliv och politik i samhällsinnovation. Slutligen kommer Henrik Jönsson, som är en av lundaentreprenörerna bakom Restaurang Online och Hungrig.se där restauranger får hjälp att digitalisera sin verksamhet genom att hantera alla delar online.

‑ Det blir en mix att bli inspirerad av med olika influenser både från och utifrån Lund, säger Tove Möller Andersson. När vi valt talare har vi utgått från universitetets 350-årsjubileum. Syftet är att ge nya tankar och idéer. Det ska vara en omvärldsbevakning som ger det senaste inom olika områden. Dessutom ska man kunna skapa nya kontakter genom det mingel vi har.

Det är ingen tvekan om att dagen är ett populärt inslag för näringslivet i Lund.

‑ Vi har 600 platser och nu är det i princip fullt, menar Tove Möller Andersson. Den här dagen har alltid varit intressant för lundabolagen. För några år sedan flyttade vi från Stadshallen till AF-borgen, både för att det är större plats och för bättre mingelytor. Vi har ett gott rykte och besökarna som kommer ser fram emot det.

Årets näringslivsgala har undertiteln ”Lund – ett ekosystem för innovation”. Arrangörerna ser förmågan att lösa utmaningar tillsammans som en av grundstenarna för att göra Lund till samlingsplatsen för internationell forskning och kunskap. Därför är också tid och plats att träffas, skapa kontakter och mingla ett viktigt inslag under Lund Grand Prix. ”Det är Lunds förmåga att under tusen år knyta olika delar av världen och olika kompetenser i samhället till vår stad som har byggt vår unika position som lärdomsstad, företagarstad och kulturstad,” anges i programmet. Dörrarna öppnas kl. 8.00 och dagen avslutas kl. 12.00 – däremellan sker alltså det spännande som kan komma att influera och påverka Lunds näringsliv till framtida nyheter och innovationer.

Related videos to category:
City of Lund
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar