Innovation

Nesta letar efter ”utvecklingsmutanter”

Caroline Wendt
January 24, 2018

Nu sätter Nesta fokus på nystartade företag, sociala företag och medborgarorganiserade kollektiv som står för ett nytt sätt att utveckla och som kan ge innovationer som ökar jämlikheten.

Det brittiska forskningsinstitutet Nesta vill sätta fokus på aktörer som kan bidra till att minska ojämlikhet i världen. Forskarna Alex Glennie och Madeleine Gabriel beskriver i artikeln Is there a role for innovation in tackling global inequality? hur de vill undersöka utvecklingsprocesser och upptäcka hur innovationen kan leda till ökad jämlikhet – men vill också se hur man kan arbeta för att främja sådana resultat.

Författarna menar att innovation är hårt kopplad till den nya uppsättningen av globala mål för hållbar utveckling (SDG). Artikeln ger en rad intressanta exempel på tekniska innovationer som minskat fattigdomen, men också hur man fått resultat genom att innovationsprocessen blivit mer inkluderande och tillgänglig för fler.

Glennie och Gabriel vill speciellt belysa det som de kallar för "utvecklingsmutanter" (Development mutants) - nystartade företag, sociala företag och medborgarorganiserade kollektiv (ofta med ursprung i det globala sydlandet) som kommer fram till nya sätt att utveckla. Ambitionen är att under de närmaste sex månaderna identifiera vem dessa mutanter är för att kunna lära mer om både den innovativa potentialen i deras tillvägagångssätt och om några av de utmaningar de kan möta.

Här finns också en möjlighet att delta – antingen om man själv passar in som utvecklingsmutrant eller känner till någon som passar bra in på beskrivningen.

Related videos to category:
Innovation
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar