Innovation

Nesta uppmärksammar verklighetslabben

Caroline Wendt
January 19, 2018

Den svenska satsningen på innovationslösningar i offentlig verksamhet uppmärksammas nu i Storbritannien.

Vinnova satsade i våras på stöd till ”Verklighetslabb” för att främja experiment i den offentliga sektorn. Målet var att få 30 ansökningar men det blev hela 71 ansökningar. 15 projekt valdes ut och finansierades, bland annat Blended Care som görs av vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun och som Future by Lund tidigare skrivit om. Engelska forskningsinstitutet Nesta har intervjuat Tobias Öhman, programchef på svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

En av frågorna som Nesta ställer rör det stora intresset för verklighetslabben.

‑ Vi tror att det här är ett tecken på ett nytt intresse från nya segment inom offentlig innovation, som söker andra värderingar och stöd för att bli mer innovativa, inte bara för finansiering, säger han.

Tobias Öhman berättar också om hur verklighetslabben skiljer sig från andra labbprocesser.

‑ Det som vi vill nå med verklighetslabben är att bygga "labb" på platsen för värdeskapande, till exempel på kliniken eller i klassrummet där vård eller utbildning är levereras. Genom att uppmuntra den offentliga sektorn att öppna dessa strukturer för experiment tror vi att vi får fler tester i den verkliga världen och lösningar som är direkt relevanta för den verkliga världen och riktiga användare.

Här kan du läsa Nestas text om verklighetslabben.

Related videos to category:
Innovation
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar