Makers & Sharing

Samarbete är framtidens skolämne

Caroline Wendt
October 3, 2017

När dagens unga ska börja jobba kommer deras förmåga att lösa problem genom att samarbeta vara en mycket viktig färdighet. Ändå har det nuvarande utbildningssystemet inte så stora möjligheter att lära ut denna problemlösning. Det framgår av den brittiska rapporten Solved som publicerats av Nesta.

Kollaborativ problemlösning (CPS) är ett allt viktigare inslag på arbetsplatser och sannolikt kommer egenskapen att bli mer och mer eftertraktad ju mer arbetslivet automatiseras. För att förbereda unga för framtiden skulle kunskapen kunna läras ut i skolan. Rapporten Solved tar upp flera undersökningar som rör de brittiska skolorna, där man menar att trots att barnen ofta sitter ihop är det ovanligt att de uppmuntras att arbeta på ett sätt som ökar samarbetsförmågan. I rapporten menar man att man funnit bevis också för att mer kollaborativ problemlösning skulle ha en positiv inverkan på lärande.

Författarna beskrivs en obalans mellan det kollaborativa problemlösandet och de metoder som lärs ut i skolorna. I dag finns risk att man skapar folk som är genier när de tar examen men som faller ihop vid trycket av den verkliga världen.

I rapporten har man identifierat funktioner som är gemensamma för effektiv gemensam problemlösning. Både elever och lärare behöver ges relevanta kunskaper och färdigheter, men det kommer inte att ske spontant utan det kräver design, övervakning och hantering. Det går också att identifiera hinder för att de ska ske både hos förvaltning, i läroplan och hos lärare. För att idéerna ska få ett genomslag menar man att det behövs mer resurser på lärarutbildning och i stödsystem.

Nestarapporten ger fem rekommendationer för att stärka möjligheterna för unga människor att lösa problem tillsammans både i och utanför formell utbildning. Det handlar om att se till att lärarna blir mer benägna att utforma problemlösningsaktiviteter för grupper. Det kan också gälla att skjuta mer pengar till redan existerande fungerande program och att uppmuntra nya projekt. En annan viktig del är att utbilda och engagera de frivilliga lärare som finns utanför skolans värld, eftersom de sannolikt kan ha mindre traditionell inställning. Man behöver också utveckla bedömningsmetoder för problemlösning och bestämma vad som är en hög eller en låg insats. Slutligen vill man hjälpa organisationer för högre utbildning att spåra vad som fungerar.

Nesta är en internationell innovationsorganisation baserad i Storbritannien. Deras mission är att tända och utveckla nya idéer för att förbättra världen. De använder sina kunskaper, nätverk, pengar och kunskaper för att ta sig an stora utmaningar. De arbetar i partnerskap med andra för att få till en förändring.

Författare till Solved är Rose Luckin, Ed Baines, Mutlu Cukurova och Wayne Holmes, med Michael Mann.

Related videos to category:
Makers & Sharing
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar