Innovation

Space Impact Workshop med ESA

Caroline Wendt
March 30, 2017

Cold plasma för att rena luften, specialfärger som blir till temperaturreglerande ytskikt och rymdstationen som förebild för våra bostäder. Det är några av de idéer som kläcktes när den internationella rymdkonferensen som hålls i Lund hjälpte verksamheter att hitta innovationer som gör dem bättre.

Det europeiska rymdnätverket ESA arbetar bland annat för att innovationer som skapas för rymden ska kunna göra nytta även på jorden. Under den tre dagar långa rymdkonferensen som arrangeras av ESA, Space Brokern Umbilical design, ESA BIC Sweden och Lunds kommun fick därför flera företag och andra aktörer chansen att få deltagarnas lösning på de utmaningar de står inför. Under tisdagseftermiddagen samlades man för en workshop i samarbete med innovationsplattformen Future by Lund.

 

‑ Målet har varit att hitta projekt som kan driva utvecklingen i Lund framåt, speciellt med tanke på allt spännande som ska byggas i Science Village, säger Cecilia Hertz från Umbilical Design. Det handlar mycket om hur man kan integrera rymdmaterial och ytbeläggningar (coating), till exempel för att skapa smart isolering, och hur vi kan använda spillvärme från byggnader. Det är i nuläget dyrt med rymdmaterial men man måste tänka att det i stor skala inte behöver vara lika dyrt.

Ett viktigt bidrag från rymdforskningen är sättet att tänka när man skapar en innovation.

"Rymden är inte bara en teknik utan också en programvara för cirkulärt innovationstänk"

- Rymden är inte bara en teknik utan också en programvara för cirkulärt innovationstänk, menar Katarina Scott från Future by Lund. I rymden är alla resurser ändliga, allt måste återanvändas och går det snett är det ingen som kan komma och hjälpa dig.

Flera verksamheter var på plats för att ta del av rymdspecialisternas tankar. Gunilla Flygare och Dennis Kerkhof från Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) funderade över vilka av framtidens utmaningar de borde anpassa de hus de bygger till redan nu. LKF ville veta hur nya teknologier kan användas för att spara energi i husen. Man tänker sig både att husen kan lära sig att läsa av hyresgästernas rutiner, men också att husen kan prata med och styra hyresgästernas val.

‍Under workshopen fick Dennis Kerkhof och Gunilla Flygare på LKF in mängder av idéer att använda när de ska bygga framtidens bostäder. Fönster som ändrar egenskaper efter årstid var en av dem.

‑ Vi fick många bra idéer, tycker Dennis Kerkhof. För oss är det viktigt att börja med sensorer och monitorering redan nu så att vi kan använda framtidens teknologi när den kommer. En idé som vi fick var att använda ett fönster som ändrar sig och får vissa egenskaper sommartid och andra vintertid.

Midroc Property Development hade ett liknande utmaning när de sökte förbättringar avseende material och ytskikt i byggnader. De ville bland annat ha hjälp med hur man kan skapa glasfasader utan att få väldigt varma inomhusmiljöer.

- Vi har fått många olika förslag, berättar Niklas Åklundh. Det rör sig till exempel om att ha profiler som innehåller elektromagnetiska fält för att man inte ska få köldfall eller för hög värme. Mer realistiskt är kanske att man målar i färger som drar till sig eller stöter bort värme. Vi har också fått höra att om vi bara har robotar istället för anställda behövs ingen värme och inte heller några fönster. Det har varit högt och lågt och vi har haft väldigt roligt.

-Det finns många idéer om specialmaterial som kan användas i rymden men som kanske är för dyra för att bygga med, säger Sten Lindquist. 

Schneider Electric sökte lösningar på hur man kan skapa cirkulära system och lösningar där vatten, energi, sopor och värme överlappas och återanvänds, både i enskilda hus och i hela städer.

‍Under en svensk fikapaus i workshopen blev det också tillfälle att ta en gruppbild av deltagarna på rymdkonferensen i Lund.

-Vi frågade vad kan vi lära från en rymdstation som vi kan applicera här, säger Monika Schildknecht, på Schneider Electric Sverige AB. Det kan i framtiden finnas miljöer där man inte bara kan öppna fönster och släppa in frisk luft. Det blev en väldigt intressant diskussion. Vi fick förslag om hur man kan plantera växter i kontorsmiljö för att de ska producera syre och att man kan återanvända vattnet så att det cirkulerar. Kanske ska växterna vara grönsaker så att man också kan äta dem. Vi har även fått idéer med mer extrema applikationer, som cold plasma som kan binda odörer och på så sätt rena luften. Man kan också rena luften med ett högkapacitetsfilter som man har på en rymdstation. Man får se vad det får kosta om man ska tillämpa det i större skala. Kanske är det värt det hos cancerpatienter men inte i ett kontorshus, kanske kan man göra en B-variant av filtret för en tiondel av kostnaden?

Efter workshopen gav sig Cecilia Hertz tid att summera dagens händelser och de två första dagarnas konferens.

- Jag har fått en väldigt fin feedback och det har varit en fin stämning, säger hon. Vi har hittat energin i upplägget och har haft ett bra samarbete med Lunds stad. Utan all hjälp från Boel Starbrant på Lund Convention Bureau och näringslivschef Per Persson hade det här inte kunnat äga rum. Deras vana att hålla i event har verkligen hjälpt oss. Det har varit roligt att det varit så stort intresse från media och det är också stort att vi vuxit till det största rymdnätverket i hela världen. Det är fantastiskt i sig – och så fick vi det att komma till Lund. Det kunde inte blivit bättre!

Det var också många av deltagarna som var väldigt nöjda med dagen.

- En sådan här dag ökar Lunds innovationskapital, menar Karl McFaul som hade hand om en av utmaningarna från staden Lund. Vi behöver experimentera oss fram till de lösningar som ska finnas om tio år.

Under tisdagskvällen blev det middag på Skissernas museum och under onsdagen väntar ett möte med BIC (ESAs Business Incubation Centre) där man arbetar med rymd-startups innan det är dags för de sjuttio delegaterna att bege sig hem igen till tretton olika europeiska länder.

Related videos to category:
Innovation
Tags
No items found.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar