Innovation management

Universitetet står inför förändringar

Caroline Wendt
January 9, 2018

Hur ska universitetet transformera sig för att anpassa sig till en oviss tidsålder? Det frågar sig Lunds Universitets nyligen tillträdda prorektor Sylva Schwaag Serger i ett inlägg i Sydsvenskan precis innan årsskiftet.

Ett av hennes egna svar i debattinlägget är att ”hitta nya sätt att arbeta, experimentera och samspela med det omgivande samhället – lokalt, nationellt och globalt”. Hon skriver också ”En ökande förändringstakt kräver att nya lösningar och arbetsmodeller snabbt kan testas och genomföras, och att människor vågar arbeta mer enligt learning by doing. Allt detta gäller inte minst inom den akademiska världen.”

Ett problem sägs vara hur man ska kunna utbilda människor när man inte vet vilka yrken eller kompetenser som behövs om några år. Studenter över hela värden väljer att studera utomlands men ”medan USA:s och Storbritanniens anseende har skadats av Trump respektive brexit, har Sveriges attraktivitet ökat som ett land som inte bara har ett antal högt rankade universitet (något som är viktigt för de många asiatiska studenter som söker sig utomlands) utan också har ren luft, en välutvecklad och fungerande demokrati, bra utbildning och sjukvård för alla.” Sylva Schwaag Serger menar dock att det här inte sker av sig själv utan att antagningar, utbildningar och bemötande måste anpassas. Läs vidare här.

Sylva Schwaag Serger är förutom prorektor också professor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Related videos to category:
Innovation management
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar