Our partners

”Universitetet verkar alltid i en dialog med omvärlden”

Caroline Wendt
October 16, 2017

Lunds universitet är Sveriges bästa universitet enligt en färsk ranking. Samtidigt med firandet av den 350:e födelsedagen planerar universitetet för hur man ska möta de stora globala utmaningarna. En av lösningarna är samarbete och Future by Lund har träffat Lisa Thelin och Patrik Rydén på universitets avdelning för samverkan.

I mitten av juni stod det klart att Lunds universitet är Sveriges bästa universitet, i alla fall enligt QS World University Ranknings. Bland världens universitet ligger Lund på en 78:e plats. Universitetet är mitt i firandet av de första 350 åren, men har samtidigt också som ambition att vara med och möta de globala utmaningar som finns inom till exempel miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Trenden går mot ökat samarbete både mellan olika fakulteter inom universitetet men också med omvärlden. Future by Lund träffade Lisa Thelin som är avdelningschef och Patrik Rydén som är projektledare vid universitetets avdelning för samverkan.

‑ Om man tittar på globala utmaningar inom miljö och hållbarhet så krävs det ofta komplexa lösningar, säger Patrik Rydén. Från universitet sida måste man kanske bemanna upp med kompetenser från flera olika fakultet för att arbeta med vissa frågeställningar. Det är samtidigt många gånger i tvärsnitten som det händer spännande saker. Avdelningen samverkan fungerar som ett smörjmedel för att få universitetet att samarbeta mer internt men också för att öka samverkan med omvärlden.

Vilka utmaningar står ni för?

‑ Den största utmaningen inför 2020 är en ganska stor verksamhetsförändring, säger Lisa Thelin. Allt mer forskningsresurser satsas på områden med nära koppling till nyttiggörande. Vår verksamhet utvärderas allt striktare med de premisserna av vår uppdragsgivare staten.

Det blir en utmaningsdriven forskning som ofta kan adresseras från många olika områden. Lund har många fakulteter men man kommer nu att behöva jobba mer på tvären.

‑ Där är en utmaning att jobba tvärdisciplinärt och det behöver vi utveckla, säger Patrik Rydén. Vi behöver se till att forskare samarbetar utanför sina egna specifika ämnesområden. Det är också viktigt att studenter är involverade i projekt och innovationsprocesser. Studenterna är en enorm resurs och våra erfarenheter visar att de gärna är engagerade, inte minst i de samhällsutmaningar vi står inför.

"Det finns en vinst att göra genom att skapa en gemensam uppfattning om vägen framåt för Lund som stad."

Det nya förslaget för forskningsfinansiering är utformat så att det blir mer pengar till de projekt där samverkan ingår och det är ett sätt att säkerställa att universiteten samarbetar med omvärlden.Hur stort är då intresset för externa samarbeten?

‑ Vi har stort behov av externa samarbeten, för universitetet verkar alltid i en dialog med omvärlden. Externa aktörer är extremt viktigt, säger Lisa Thelin.

Vad kan hjälpa er att samarbeta mer?

‑ Jag tror att det finns en vinst att göra genom att skapa gemensam uppfattning om vägen framåt för Lund som stad och vad vi skull kunna vara, säger Lisa Thelin. Det är svårt för en enskild organisation att ta ledningen, men en gemensam organisation kan arbeta med det här. Vi kan lyfta in det som strategiskt säkrade testbäddar och det kan bli en styrka i projektet att man kan provtrycka forskning i stadsmiljön.

‑ Det behövs fler noder som Future by Lund där man får en yta att på en regelbunden basis träffas över gränserna, säger Patrik Rydén.I denna typ av sammanhang har man möjlighet att lyfta frågor men också att gemensamt dra dem vidare. Bekymret är att sådana här projekt ofta är tidsbegränsade till några år och när pengarna tar slut händer det inget mer. Då blir det ingen kontinuitet.

"Studentinnovation är ett område där vi gärna gör något tillsammans."

Lund universitet är med i flera av de samarbeten som finns inom Future by Lund, bland annat ett innovationsledningsprojekt och ett som handlar om framtidens transporter. Finns det fler projekt som kan vara intressanta?

‑ Future by Lunds projekt med Lora-tekniken är spännande, säger Patrik Rydén. Studentinnovation är ett annat område som vi gärna gör något tillsammans med Future by Lund.

Vad skulle kunna vara framtidens drömsamarbete?

‑ Ska man generalisera är det med de företag som har förståelse för vår struktur och har en öppenhet mot oss, säger Lisa Thelin. Där har vi lyssnat in de externa aktörernas behov och genom det hittat behovsmatchning. Vi har kontinuerlig dialog med Future by Lund och ser nu vi på möjligheter att ställa upp vid sidan om den strategiska satsningen och jobba för att lyfta fram lokala initiativ. Vi ser studenternas förmåga att hitta nya idéer.

‑ Jag tror fortfarande att vi har outnyttjad potential i Öresundsregionen som vi ibland förbiser, menar Patrik Rydén. Gemensamma initiativ med danskarna är bra för den här regionen. Samverkan mellan universiteten och att sprida idéer mellan kommunerna skulle kunna gynna alla.

 

Related videos to category:
Our partners
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar