City of Lund

”Vi är prestigelösa och delar gärna med oss”

Caroline Wendt
January 25, 2018

Serviceförvaltningen har ett stort ansvarsområde i Lunds kommun – och har dessutom massor av innovativa projekt på gång. Ett möte med Serban Radescu, med ansvar för IT och utveckling på förvaltningen, gav information om ett trettiotal exempel på hur förvaltningen arbetar och planerar att arbeta i framtiden.

 Serviceförvaltningen har en viktig uppgift i Lunds kommun. Förutom att ge service till övriga förvaltningar och bolag inom kommunen har man hand om cirka 440 fastigheter, utemiljö, vatten och avlopp, fjärrvärme, kommunens alla fordon och tillagning och transport av maten till skolor och äldreboenden. Om serviceförvaltningen kommer på sätt att effektivisera och förbättra verksamheten kan det få ett stort genomslag i kommunen. Därför är det viktigt för förvaltningen att prova nytt och driva innovativa projekt för att utvecklas. Som IT-ansvarig med delaktighet i verksamhetens utvecklingsfrågor är Serban Radescu inblandad i många projekt.

‑ Vi på kommunen kan vara snabba att ta till oss de tekniker som kan hjälpa oss att effektivisera, säger han. Vi kör inte på som vi alltid gjort. Jag är väldigt nyfiken på ny teknik och snappar upp det som passar till verksamheten och serviceförvaltningens stab har koll på vad som händer i våra affärsområden och kan se behov i olika verksamheter. Jag tycker vi är prestigelösa och vi delar gärna med oss.

Kommunens fastigheter är samlade i Lundafastigheter och det är serviceförvaltningen som förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler, däribland Lunds nya kommunhus Kristallen.

‑ Det vi strävar mot är att styra och hantera allt enhetligt så vi inte blandar för mycket, säger Serban Radescu. Till exempel har de anställda i Kristallen en tagg som de kommer in i huset med men som också kan användas för att betala med i restaurangen, få ut sina utskrifter i skrivaren eller för att ta fram nycklarna till bilar och cyklar. 

En annan utmaning för kommunen är att få plats med fler medarbetare på mindre yta och det ställer stora krav på utformningen. I Kristallen finns kontor med arbetsplatser i öppna landskap men också tysta rum där man kan prata i telefon och konferensrum för möten.

‑ Arbetsplatserna måste generellt sätt bli mycket smartare, menar Serban. Det ska både vara öppet med möjlighet till bra kontakt med kollegorna men det ska också finnas möjlighet till tystnad. Det ställer stora krav och vi jobbar hela tiden med det.

Just nu planerar kommunen nya kontor i två våningsplan i Tingsrätten med flexibla arbetsplatser och på Bytaregatan med öppna arbetsplatser. Erfarenheterna från Kristallen appliceras på de andra arbetsplatserna.

Ny teknologi kan också hjälpa till för att förbättra mötesplatserna och möteskulturen. Tekniken kan skapa frihet och möjlighet att vara med på möten även om man inte är på samma plats. För kommunens krisledning finns system som gör det möjligt att dela information med andra. Ett exempel är smartboards, som är en möjlighet att skriva på samma yta, oavsett om man befinner sig i Lund eller till exempel i Stockholm.

Kommunens fordonspark på en bra bit över 400 fordon är ett annat ansvarsområde för serviceförvaltningen.

‑ Vi har pågående projekt med en bilpool vid Kristallen där vi på kommunen kan dela bil med medborgarna, berättar Serban. Det innebär att kommunanställda har tillgång till bilarna på dagtid och medborgare på kvällen.

I en del av kommunens bilar finns också system som kan berätta var bilarna finns och de smarta och uppkopplade bilarna kommer inom en snar framtid själva berätta för verkstaden när de behöver service eller däckbyte. En annan viktig funktion är att skador och böter på bilarna ska kunna hanteras automatiskt och inte manuellt.

Ett urval av serviceförvaltningens avslutade, pågående och önskade projekt finns här (länk som leder vidare:)

Lighting Metropolis.

Intervju med servicedirektör Pål Svensson.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar