Smart Public Spaces

Sensorsignalernas väg till datorn

Caroline Wendt
October 30, 2017

”Det fungerar som fåglarnas sång – även om många fåglar sjunger samtidigt kan man urskilja varje art för sig”. Så beskrev Anders Hedberg från Sensefarm hur myllret av sensorsignaler i ett nätverk ändå kan hitta rätt dator att kommunicera med. Under Smart city testbed workshop fick deltagarna möjlighet att koppla ihop sensorer med en dator och se hur det kan fungera.

Workshopen ingår i Vinnovaprojektet Smarta offentliga miljöer och leddes av Anders Hedberg och Daniel Lundell från Sensefarm, Filip Harald från Sensative tillsammans med projektledare Anders Trana och Fredrik Malmberg från Future by Lund. Deltagarna hade olika grundkunskaper, men tanken var att alla i slutet av dagen skulle kunna få sensorer att skicka signaler via det öppna Lora-nätverket till sina datorer.

Anders Hedberg berättade om det trådlösa sensornätverket i Lora-teknik som finns i Lund. Det är fritt att använda för privat och förkommersiellt bruk och täcker ett område som sträcker sig ungefär två mil utanför Lunds centrum. Nätverket passar speciellt bra för sensorer som sänder till exempel miljödata och geodata.

"Lora ger en bra täckning och gör att man kan bygga en smart stad på ett billigt sätt"

Det finns fler tekniker att skicka sensordata i testbädden.

‑ Vi kommer att komplettera med fler tekniker, till exempel NB-IoT, under hösten, säger Anders Trana. De olika teknikerna har delvis olika fördelar och användningsområden som gör att de kompletterar varandra.

Det finns förstås många olika sensorer att välja mellan, till exempel för gatubelysning, spårning av husdjur, mätning av skräp och för parkering. Den insamlade datan är krypterad och säker hela vägen i nätverket och ägaren av sensordatan kan välja att dela med sig öppet eller till utvalda.

På workshopen fanns teknisk utrustning så att deltagarna kunde prova att programmera sensorer och appar.

‑ Vi upplevde att deltagarna tyckte det var intressant. Tekniken och lokalen fungerade och nätverket räckte till trots att vi var många, berättar Fredrik Malmberg. Deltagarna var på olika nivåer men jag tror att alla fick med sig något nyttigt.

Konceptet med workshop kring de olika IoT-teknikerna kommer att fortsätta under hösten.

‑ Det här är bara starten. Vi kommer att fortsätta att driva det här utbildningsspåret vidare, säger Anders Trana.

‑ Lora ger en bra täckning och gör att man kan bygga en smart stad på ett billigt sätt, menade Anders Hedberg.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar