Partner

LKF

Beskrivning

Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med drygt 9 000 hyreslägenheter i hela Lunds kommun. Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldreboende, flera stadsdelscentrum samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum. Detta gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 20 största i Sverige. LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt och genom att ta hand om och utveckla de fastigheter vi redan har. Vi agerar hållbart och miljösmart.

Vi är med i Future by Lund därför att

Genom att delta i innovationsplattformen Future by Lund hoppas vi kunna öka vår innovationsförmåga i samverkan med andra aktörer inom branschen och samtidigt initiera ytterligare utvecklingsaktiviteter med fokus på smarta hållbara städer.

Våra fokusområden
sammarbeten